Σε ανακοίνωσή της, με ημερομηνία 25/11/20, η Περιφέρεια Αττικής αναφέρει ότι τα έργα ανάπλασης του Φαληρικού Μετώπου συνεχίζονται βάση του αρχικού σχεδιασμού, με παράλληλη αναζήτηση ενός βιώσιμου μοντέλου διαχείρισης της παρέμβασης για τα χρόνια που έρχονται. Παράλληλα, ψέγει την προηγούμενη Διοίκηση για το γεγονός ότι δεν είχε εξασφαλίζει – όπως ισχυρίζεται –  τους απαραίτητους πόρους από τον προϋπολογισμό, για την εκτέλεση του έργου. Τέλος, ξεκαθαρίζει πως η δημοπράτηση των έργων της Β’ φάσης των έργων ανάπλασης, είναι σε συνάρτηση με την ανάθεση σε εξειδικευμένη εταιρεία, συμβουλευτικού ρόλου, με πρωταρχικό ρόλο στην αναζήτηση πόρων από εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για την περάτωση του έργου.

Διαβάστε αναλυτικά το Δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Αττικής:

Με αφορμή την ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Β. Σπανάκης, σχετικά με την εξέλιξη των έργων της ανάπλασης του Φαληρικού Μετώπου, αναφέροντας μια σειρά από ζητήματα που τίθενται σε κοινό ψήφισμα των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων Μοσχάτου – Ταύρου και Καλλιθέας, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

 • Το έργο της Ανάπλασης του Φαληρικού Μετώπου αποτελεί έργο προτεραιότητας για τη σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής. Είναι μια παρέμβαση που δεν αφορά μόνον τους Δήμους της περιοχής, αλλά τους πολίτες όλου του Λεκανοπεδίου. Γι αυτό όλες μας οι ενέργειες υπηρετούν έναν και μόνο στόχο:  Την εξεύρεση των απαραίτητων πόρων για την όσο το δυνατόν συντομότερη ολοκλήρωση του συνόλου της παρέμβασης, με την ταυτόχρονη διασφάλιση της ανεμπόδιστης πρόσβασης όλων των πολιτών σε όλους τους χώρους του παραλιακού μετώπου.
 • Ξεκαθαρίζουμε ότι δεν υπάρχει κανένας νέος σχεδιασμός όσον αφορά την υλοποίηση του έργου, όπως ανακριβώς αναφέρεται.
 • Η σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας ποτέ δεν έθεσε ζήτημα αλλαγής των χρήσεων γης και των όρων δόμησης που προβλέπονται στο Π.Δ. 443/6-12-2013.
 • Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της Α’ Φάσης, μετατίθεται για το πρώτο εξάμηνο του 2021 κι αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στα επιπτώσεις της πανδημίας.
 • Παράλληλα με την ολοκλήρωση της α’ φάσης κατασκευής του έργου και τη δημοπράτηση της επόμενης φάσης, αναζητούμε κι ένα βιώσιμο ,σε βάθος δεκαετιών, μοντέλο διαχείρισης της παρέμβασης, αφού δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη στον αρχικό σχεδιασμό εκτέλεσης της μεγαλύτερης αστικής παρέμβασης στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής.
 • Η σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής δεσμεύεται ότι  θα προχωρήσει σε ευρεία διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και τους Δήμους της περιοχής, όσον αφορά τον τρόπο διαχείρισης κι αξιοποίησης της παρέμβασης, όταν αυτή ολοκληρωθεί. Σε κάθε περίπτωση , θα διασφαλίσουμε ότι το παραλιακό μέτωπο του Φαλήρου δεν θα έχει την τύχη των εγκαταλελειμμένων κι αναξιοποίητων Ολυμπιακών Ακινήτων.
 • Για την αποκατάσταση της αλήθειας επαναλαμβάνουμε για μια ακόμη φορά ότι ποτέ το συγκεκριμένο έργο δεν ήταν ενταγμένο στις δημόσιες επενδύσεις, όπως ανακριβώς αναφέρεται.
 • Πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες των Δήμων της ευρύτερης περιοχής του Φαληρικού Μετώπου, ότι ποτέ δεν είχαν εξασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι για την εκτέλεση του έργου, από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής, όπως ανακριβώς ισχυρίζεται η προηγούμενη Διοίκηση της. Την 1η Σεπτεμβρίου του 2019 βρήκαμε στα ταμεία μας λίγο περισσότερα από 300 εκατομμύρια ευρώ και υποχρεώσεις μόνον για υλοποίηση τεχνικών έργων άνω του 1,7 δις ευρώ ( αφορούν την αποπληρωμή έργων που ήταν σε εξέλιξη, έργων που είχαν υπογραφεί προγραμματικές συμβάσεις με Δήμους ή είχαν ενταχθεί στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας με ενδεικτικά ποσά). Αν διαθέσουμε το σύνολο των χρημάτων που έχουμε στη διάθεσή μας μόνον για το συγκεκριμένο έργο, θα αναγκαστούμε να ακυρώσουμε έργα που έχουν ήδη προγραμματιστεί στους  υπόλοιπους Δήμους της Αττικής, αλλά και να μην σχεδιάσουμε κανέναν νέο έργο για τα επόμενα χρόνια. Για να αποφύγουμε αυτό το ενδεχόμενο χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο την ολοκλήρωση της ανάπλασης του Φαληρικού Μετώπου, αναζητούμε χρηματοδότηση από διάφορες πηγές ( όπως είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, ή η χρηματοδότηση από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων).

Με βάση τα παραπάνω, αλλά και την ενημέρωση που μας παρέχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής , για την εξέλιξη των εργασιών του έργου ισχύουν τα παρακάτω:

 1. Η εκτέλεση της Β’ φάσης των έργων ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου διέπεται από τις διατάξεις του ΠΔ 26.11.2013 (ΦΕΚ 443/6.12.2013 Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων), δυνάμει του οποίου εγκρίθηκαν το πρόγραμμα ολοκληρωμένης ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Ουδεμία αλλαγή έχει επιχειρηθεί στον βάσει των διατάξεων του εν λόγω ΠΔ σχεδιασμό. Για τον λόγο αυτό είναι απορριπτέο ως αόριστο, ασαφές και πάντως αβάσιμο το επιχείρημα για «σκέψη» ή «ενέργεια» περί τροποποίησης του ΠΔ.
 2. Η δημοπράτηση της Β’ φάσης των έργων ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου συναρτάται ευθέως και αμέσως προς την τυπική ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης σε εξειδικευμένη εταιρία υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής σε τεχνοοικονομικό και νομικό επίπεδο.

Η επιστημονική γνώση και η εμπειρία του αναδόχου σε έργα ανάλογης κλίμακας και στρατηγικής σημασίας θα εγγυώνται όχι μόνο τη γρήγορη και σωστή δημοπράτηση αλλά και την ολοκλήρωση αυτού του εμβληματικού έργου για όλη την Αττική, κατά τρόπο τεχνικά και οικονομικά άρτιο.

Τα καθήκοντα του συμβούλου, συνοψίζονται κυρίως: (α) στην αναζήτηση πόρων από εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης ή/και συνδυασμού χρηματοδοτικών εργαλείων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (β) στην οργάνωση της διαδικασίας ανάλογα με την περίπτωση για την υποβολή πλήρους φακέλου και την παρακολούθηση της ολοκλήρωσής της (γ) στην υποστήριξη στην αξιοποίηση, λειτουργική βιωσιμότητα, συντήρηση και ασφαλή λειτουργία του Οικολογικού Πάρκου, μετά την κατασκευαστική ολοκλήρωσή του, προς όφελος των πολιτών της Αττικής.

Σε κάθε περίπτωση, στόχος της Περιφέρειας Αττικής είναι η δημοπράτηση της Β’ Φάσης στο πρώτο εξάμηνο του 2021, με τη συνδρομή του Συμβούλου και την εξεύρεση χρηματοδότησης.

 1. Ουδέποτε υπήρξε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση της Β’ φάσης ανάπλασης των έργων από τις «Δημόσιες Επενδύσεις». Ούτε φυσικά από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής
 2. Ουδεμία πρόβλεψη είχε γίνει για τη σύσταση φορέα διαχείρισης, συντήρησης και ασφαλούς λειτουργίας των χώρων πρασίνου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ή, για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε εν δυνάμει επενδυτές, ώστε να μην αφεθεί μακροπρόθεσμα στην τύχη του το μητροπολιτικό πάρκο και δη, μετά την απόδοσή του προς χρήση στους πολίτες. Σκοπός της νέας Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής είναι να προληφθούν φαινόμενα υποβάθμισης ή εγκατάλειψης των κοινόχρηστων χώρων ώστε να μην μετεξελιχθεί το μητροπολιτικό σε άλλο ένα έργο «κουφάρι».
 3. Το υφιστάμενο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο διασφαλίζει τον δημόσιο χαρακτήρα του μητροπολιτικού πάρκου, την ελεύθερη και χωρίς αποκλεισμούς χρήση του από όλους τους πολίτες, ώστε να επιτελείται ο ρόλος του μητροπολιτικού πόλου και της σύνδεσης αστικού ιστού και θάλασσας.
 4. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών της Α’ φάσης της ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου πρόκειται να μετατεθεί εντός του πρώτου 6μήνου του 2021, λαμβανομένων συνδυαστικά υπόψη των πολλαπλών επιπτώσεων της πανδημίας σε υγειονομικό και κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, της καθυστέρησης παράδοσης υλικών από εργοστάσια του εξωτερικού από τον Μάρτιο 2020 και εντεύθεν εξαιτίας του κορωνοϊού, των περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας για το απασχολούμενο στο εργοτάξιο προσωπικό, αλλά και της οικονομικής δυσχέρειας του αναδόχου, ο οποίος επιλέχθηκε από την προηγούμενη Διοίκηση.
 5. Τα προϊόντα εκσκαφής θα απομακρυνθούν όταν θα είναι τεχνικά εφικτό, αφού πρέπει να γνωρίζουν όλοι πως όσα βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο, είναι απαραίτητα για την κατασκευή της Β’ φάσης των έργων ανάπλασης.
 6. Όλες οι μελέτες που αφορούν το έργο, βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

9. Η διαμόρφωση του χώρου θα γίνει με βάση το εγκεκριμένο master plan του έργου , σε κάθε όμως περίπτωση θα διασφαλιστεί η κατασκευή και λειτουργία ενός δημόσιου, ελεύθερου κι ανοιχτού στους πολίτες πάρκου, η βιωσιμότητα του οποίου θα είναι εξασφαλισμένη.

blank

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

11 − six =