Γιάννης Κασιμάτης

Το μέλος του Δ.Σ του Τριφυλλείου Ιδρύματος Κυθηρίων Γιάννης Κασιμάτης τοποθετείται επί τους μείζονος ζητήματος του Πνευματικού Κέντρου Κυθηρίων Αλίμου, την ώρα που η διαμάχη μεταξύ Δήμου Αλίμου και Ιδρύματος για την τύχη του ακινήτου φαίνεται πως παίρνει τη νομική οδό. Διαβάστε το άρθρο του:

Η Αλήθεια για τα Οικονομικά του Γηροκομείου

«Τις τελευταίες ημέρες έχουν υπάρξει διάφορες ανακοινώσεις τόσο από το Τριφύλλειο όσο και από το Δήμο Αλίμου σχετικά με το ακίνητο στον Άλιμο που ανήκει στο Τριφύλλειο. Στη συζήτηση αυτή σημαντικός παράγοντας για μας τους Τσιριγώτες είναι να κατανοήσουμε την οικονομική κατάσταση του Γηροκομείου Κυθήρων. Γιατί τα έσοδα από την αξιοποίηση του ακινήτου στον Άλιμο θα διατεθούν για να καλύψουν τις ανάγκες του Γηροκομείου. Εάν κάποιος μελετούσε τους ισολογισμούς του Γηροκομείου τα τελευταία χρόνια, οι οποίοι καταρτίζονται και ελέγχονται από Ορκωτό Λογιστή, θα έβλεπε ότι υπάρχει ένα σημαντικό έλλειμα. Σύμφωνα με τον τελευταίο ισολογισμό (2022) τα έξοδα για το Γηροκομείο ήταν γύρω στα 766.000 ευρώ ενώ τα έσοδα ήταν 138.000 από ενοίκια, 361.000 από επιχορηγήσεις τροφίμων, 25.000 από δωρεές με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα σημαντικό οικονομικό έλλειμα (240.000), το οποίο καλύπτεται από τους πόρους του Τριφυλλείου Ιδρύματος. Για το 2022 η επιχορήγηση του Τριφυλλείου στο Γηροκομείο ήταν 267.000 ευρώ.

Δυστυχώς το ελληνικό κράτος δεν δίνει καμιά επιχορήγηση στo Γηροκομείο. Απεναντίας κάθε χρόνο χρεώνεται το Ίδρυμα γύρω στις 70,000 ευρώ σε φόρους (ΕΝΦΙΑ, κ.α). Όπως γίνεται αντιληπτό, το Γηροκομείο δεν θα μπορούσε να συνεχίσει την λειτουργεία του χωρίς την οικονομική ενίσχυση του Τριφυλλείου.

Εάν τα οικονομικά του Τριφυλλείου ήταν πολύ καλά δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα και θα μπορούσε να επιδοτεί το Γηροκομείο για πολλά χρόνια. Τα έσοδα του Τριφυλλείου από ενοίκια είναι γύρω στις 840.000 ευρώ (310.000 από Αυστραλία και 530.000 από Ελλάδα) . Τα λειτουργικά έξοδα είναι γύρω στα 240.000 ευρώ. Οι φόροι ανέρχονται γύρω στις 236,000 ευρώ. Για παράδειγμα το ΕΝΦΙΑ για την ιδιοκτησία Αλίμου είναι 36,000 ευρώ ετησίως και μέχρι σήμερα το Τριφύλλειο έχει ξοδέψει γύρω στις 540.000 ευρώ για το συγκεκριμένο ακίνητο. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι εάν εξαιρέσεις τα έσοδα από Αυστραλία τότε το υπόλοιπο των 54.000 (530.000-236.000-240.000) του Τριφυλλείου δεν επαρκεί να καλύψει την επιδότηση (267.000) στο Γηροκομείο. Ένα μέρος των εσόδων της Αυστραλίας καλύπτουν το κενό χρηματοδότησης και ένα άλλο παραμένει ως αποθεματικό για ώρες ανάγκης. Έτσι το Τριφύλλειο μπόρεσε να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του τόσο κατά την δεκαετή οικονομική κρίση όσο και αμέσως μετά κατά την υγειονομική κρίση (covid), οπότε με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για μεγάλο χρονικό διάστημα στερήθηκε των εισοδημάτων του από τα ενοίκια.

Το μεγαλύτερο έξοδο του Γηροκομείου είναι οι μισθοί του προσωπικού. Αυτό θα αυξηθεί για τα επόμενα χρόνια σύμφωνα με τους νόμους. Για το 2024 το μισθολογικό κόστος θα αυξηθεί από 450.000 (2022) ευρώ σε πάνω από 500.000 ευρώ. Οι εργαζόμενοι στο Γηροκομείο κάνουν μια πολύ σημαντική και δύσκολη δουλειά και αξίζουν καλές αμοιβές. Αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη δυσκολία να προσλάβουμε νέους εργαζόμενους στο Γηροκομείο παρά τις προσπάθειές μας, κυρίως λόγω έλλειψης ανταπόκρισης για παροχή εργασίας και αυτό πολύ πιθανόν να απαιτήσει περαιτέρω αύξηση των αμοιβών.

Κάποιοι αναρωτιόνται για την ποιότητα της διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Τριφυλλείου και Γηροκομείου. Η ελληνική νομοθεσία είναι πολύ αυστηρή όσον αφορά την διαχείριση των κοινωφελών ιδρυμάτων. Το κράτος έχει θεσμοθετήσει πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες που κάνουν την διαχείριση της περιουσίας δύσκολη, χρονοβόρα και αναποτελεσματική. Το Γηροκομείο ελέγχεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και το Τριφύλλειο από το Υπουργείο Οικονομικών. Ότι και να κάνουμε πρέπει να έχει έγκριση από τον αντίστοιχο φορέα. Δεν μπορούμε να μισθώσουμε ακίνητο του Γηροκομείου χωρίς την έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η διαδικασία της μίσθωσης είναι χρονοβόρα και γίνεται μέσο διαγωνισμού όπως ορίζουν οι διατάξεις.

Η ποιότητα της συνολικής ιδιοκτησίας του ιδρύματος και Γηροκομείου δεν είναι καλή, καθώς πολλά διαμερίσματα/σπίτια είναι παλιά και σε πολύ άσχημη κατάσταση, με αποτέλεσμα η απόδοση να είναι χαμηλή. Το κόστος ανακαίνισης όλων αυτών είναι πολύ μεγάλο. Έχουμε ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια να διαβαθμίσουμε τα ακίνητά μας και στη συνέχεια επικεντρωθούμε σε αυτά που μπορούν να αποδώσουν περισσότερο, πουλώντας και κάποια που είναι ασύμφορο να τα κρατήσουμε και επανατοποθετώντας τα έσοδα από την πώληση και πάλι σε ακίνητα νεότερης κατασκευής η ανακαινίζοντας τα υπόλοιπα. Μερικά δυστυχώς δεν μπορούμε να τα πουλήσουμε λόγω του ότι πολλές φορές οι δωρητές έχουν απαγορεύσει την εκποίηση των ακινήτων που δωρίζουν.

Έχουμε ξεκινήσει μια μεγάλη ανακαίνιση του Γηροκομείου. Με δωρεά του Ιδρύματος «Παναγία Μυρτιδιώτισσα» στο Μπρίσμαν της Αυστραλίας έγινε η εξωτερική ανακαίνιση του Γηροκομείου, τοποθετήθηκε θερμοπρόσοψη και το 2023 έγινε η ολική (κτιριακή και μηχανολογική) ανακαίνιση της κουζίνας, ενώ με δαπάνη του Τριφυλλείου έγινε ριζική ανακαίνιση της τραπεζαρίας του Γηροκομείου. Στο άμεσο μέλλον ετοιμάζομε την επίσης ριζική ανακαίνιση των δωματίων και λοιπών εσωτερικών χώρων. Μέχρι στιγμής έχουμε εξασφαλίσει δωρεές για την ανακαίνιση περίπου 10 δωματίων. Τα υπόλοιπα δωμάτια και οι εσωτερικοί χώροι θα ανακαινιστούν από χρήματα που θα διασφαλίσουμε από εκποίηση ακινήτων.

Η επιδιωκόμενη αξιοποίηση του ακινήτου στον Άλιμο θα επιφέρει 12 καινούργια διαμερίσματα. Σε μια τέτοια περίπτωση το Γηροκομείο θα σε ήταν καλύτερη οικονομική θέση και το Τριφύλλειο θα μπορούσε να επεκτείνει την κοινωφελή του δραστηριότητα και σε άλλους τομείς προς όφελος του Νησιού μας.

Στον διαγωνισμό για το ακίνητο του Αλίμου τελικά συμμετείχαν 2 ανάδοχοι, ο Δήμος Αλίμου και η εταιρεία Δάκων. Η πρόταση του δήμου έδινε στο Τριφύλλειο χοντρικά, 4 γραφεία, 2 μεγάλες αποθήκες, ένα χώρο εκθέσεων(118 τ.μ) , μια μικρή βιβλιοθήκη, ένα εντευκτήριο, ένα φουαγιέ, τουαλέτες και μερικούς κοινόχρηστους χώρους. Το συνολικό εμβαδόν ήταν 892 τ.μ.(κύριοι χώροι 586 τ.μ, βοηθητικοί 306 τ.μ). Η πρόταση της Δάκων ήταν 12 πολυτελή διαμερίσματα και αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων συνολικού εμβαδού 150 τ.μ. με συνολικό εμβαδόν περίπου 2.400 τ. μ. (κύριοι χώροι 1,155 τ.μ, βοηθητικοί 1,248 τ.μ). Η Δάκων δεσμεύτηκε ότι θα τελειώσει το έργο σε 3 χρόνια, Ο Δήμος, με την προϋπόθεση ότι θα εξασφάλιζε κονδύλια για την ολοκλήρωση του έργου, αυτή θα είχε χρονικό ορίζοντα το ΛΙΓΩΤΕΡΟ σε 5 χρόνια. Η πρόταση της Δάκων ήταν τόσο εξόφθαλμα καλύτερη από αυτή του δήμου που δεν άφηνε κανένα περιθώριο άλλης επιλογής. Θα ήταν σχεδόν αδύνατο ένα σοβαρός άνθρωπος να επέλεγε την πρόταση του Δήμου και να μην κατηγορηθεί για μεροληψία ή για κάτι χειρότερο, ενώ φυσικά, δεν θα ήταν δυνατόν να εγκριθεί κάτι παρόμοιο από το Υπ. Οικονομικών. Επιπλέον οι προτεινόμενες ΜΙΚΡΕΣ καλαίσθητες πολυκατοικίες, ύψους 11μ., όσο και των παρακείμενων οικιών της περιοχής Κυθηρίων, με όμορφα διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, είναι πολύ πιο όμορφες από ένα μεγάλο ακίνητο με γραφεία και κάποιες αίθουσες χωρίς καμιά αισθητική, που θα απέδιδαν, μάλιστα, πολύ λιγότερα από τις κατοικίες. Στο οικόπεδο των 3.400τ.μ. θα μείνει ακάλυπτος χώρος πάνω από 1,5στρ με χώρους πρασίνου. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι η πρόταση Δάκων θα αναβαθμίσει την γύρω περιοχή πολύ περισσότερο από αυτή του Δήμου. Επιπλέον οι προϋποθέσεις για την συμμετοχή στον διαγωνισμό σύμφωνα με το συμβόλαιο δωρεάς υπό τρόπον, τηρήθηκαν και από τους δυο συμμετέχοντες».

blank

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

one + 10 =