Πραγματοποιήθηκε η τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων της 29/11/2023 στην αίθουσα «Δήμαρχος Αρτέμιος Καλλίγερος» του Δημαρχείου Κυθήρων  με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου ως ΚΥΕ εντός του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Μανιτοχωρίου (εισηγητής: Δήμαρχος).
 2. Καθορισμός του τέλους επί της ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) έτους 2024 – Επικύρωση της υπ’ αρίθμ. 134/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 3. Καθορισμός συντελεστή τέλους κοινοχρήστων χώρων έτους 2024 – Επικύρωση της υπ’ αρίθμ. 135/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 4. Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2024 – Επικύρωση της υπ’ αρίθμ. 136/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 5. Προσδιορισμός των ανταποδοτικών τελών της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2024 – Επικύρωση της υπ’ αρίθμ. 137/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 6. Αναπροσαρμογή ή μη των συντελεστών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το έτος 2024 – Επικύρωση της υπ’ αρίθμ. 138/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 7. Καθορισμός συντελεστή τέλους παρεπιδημούντων έτους 2024 – Επικύρωση της υπ’ αρίθμ. 139/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 8. Καθορισμός τέλους χρήσης άδειας παζαριού περιοχής Ποταμού Κυθήρων έτους 2024 – Επικύρωση της υπ’ αρίθμ. 140/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 9. Μείωση – απαλλαγή τελών έτους 2024 – Επικύρωση της υπ’ αρίθμ. 141/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 10. Έγκριση έκτακτης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κυθήρων έτους 2023 – Επικύρωση της 133/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 11. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Οδοποιία Δρυμώνας – Καλαμαύρος» (εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία).
 12. Εκμίσθωση ακινήτου του Δήμου Κυθήρων με δημοπρασία (εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία).
 13. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Πλατείας Αβλέμωνα» (εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία).
 14. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Belvedere» (εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία).
 15. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων στη θέση Μανιτοχώρι» (εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία).
 16. Έγκριση σύναψης και των όρων του σχεδίου τροποποίησης-παράτασης της από 8/7/2021 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κυθήρων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΟΔΟΣ “ΜΟΡΜΟΡΗ” ΑΒΛΕΜΟΝΑ» (εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία).
 17. Έγκριση ανανέωσης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ.ΥΠ.Α (ΟΑΕΔ) και του Δήμου Κυθήρων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

three × 4 =