nikos-magoulas

Ο εκπρόσωπος της παράταξης, κατέθεσε ενώπιον της 24ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, όλες τις προτάσεις εκείνες που αφορούν την τοπική κοινωνία και τους επαγγελματίες.

Αναλυτικά, η τοποθέτηση του κυρίου Μαγουλά επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Προτάσεις του εκπροσώπου της παράταξης Πρώτα ο Άνθρωπος, Νικόλαου Μαγουλά, στην 24η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου των Κυθήρων.

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2021 η 24η συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου των Κυθήρων. Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ήταν και ζητήματα πολύ σημαντικά για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο νησί μας αλλά και για τους μονίμους κατοίκους, όπως ο καθορισμός των Τελών

 1. Κοινοχρήστων Χώρων 2021,
 2. επί των ακαθαρίστων εσόδων του έτους 2021,
 3. της Υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
 4. της υπηρεσίας ύδρευσης – αποχέτευσης.

Η παράταξη μας διά του εκπροσώπου της, πιστή στον κοινωνικό προσανατολισμό της με γνώμονα τον άνθρωπο και αφουγκραζόμενη τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας με τα προβλήματα που έχει προκαλέσει σε αυτήν ο covid-19, προχώρησε σε σειρά θαρραλέων και ανακουφιστικών προτάσεων για την τοπική κοινωνία. Δυστυχώς η δημοτική αρχή, πιστή στο δόγμα της εξυπηρέτησης των προσωπικών φιλοδοξιών του αρχηγού της με την παρουσίαση υψηλών αλλά μη εφαρμόσιμων προϋπολογισμών και την αλαζονεία δίχως αιδώ της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των αγαπημένων της εργολάβων, απέρριψε όλες τις προτάσεις δίχως καν να τις συζητήσει. Απέρριψε το κοινωνικό πρόσωπο που οφείλει να έχει ένας δήμος εν τω μέσω μια θανατηφόρας πανδημίας για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των λίγων έναντι των πολλών. Απέρριψε την κοινωνία των Κυθήρων και τις ανάγκες αυτής.

Ακολουθούν αναλυτικά οι προτάσεις μας ώστε ο κάθε ένας να βγάλει τα συμπεράσματά του.

Θέμα 7ο : Καθορισμός συντελεστή τέλους κοινόχρηστων χώρων έτους 2021.

Η πρόταση της παράταξής μας ήταν να δοθεί έκπτωση 35% επί των ποσών σε αντίθεση με την πρόταση της δημοτικής αρχής που ήταν να παραμείνουν οι τιμές ως έχουν.  

Θέμα 8ο : Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2021. 

Η πρόταση της παράταξής μας ήταν να δοθεί απαλλαγή των επιχειρήσεων από το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων για το οικονομικό έτος 2021 σε αντίθεση με την πρόταση της δημοτικής αρχής που ήταν να παραμείνουν οι τιμές ως έχουν.

Θέμα 9ο : Καθορισμός τελών ανταποδοτικών τελών της Υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

Η πρόταση της παράταξής μας ήταν

Κατοικίες _ 1,00 ευρώ/τμ, Καταστήματα – Επιχειρήσεις _ 1,40 ευρω/τμ, Δημοτικός Φόρος _ 0,10 ευρω/τμ

σε αντίθεση με την πρόταση της δημοτικής αρχής που ήταν

Κατοικίες _ 1,22 ευρώ/τμ, Καταστήματα – Επιχειρήσεις _ 1,60 ευρω/τμ, Δημοτικός Φόρος _ 0,20 ευρω/τμ

Θέμα 10ο : Καθορισμός ανταποδοτικών τελών της υπηρεσίας ύδρευσης – αποχέτευσης.

Η πρόταση της παράταξής μας ήταν

Α_ Η τιμολογιακή πολιτική να διακρίνεται σε κατηγορίες ανάλογα με την χρήση, επιβραβεύοντας την χαμηλή κατανάλωση και επιβαρύνοντας την μεγάλη.

Β_ Να δημιουργηθεί κατηγορία για την επαγγελματική χρήση ώστε να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις. Δεν είναι σωστό ο επαγγελματίας να χρεώνεται το ίδιο με τον οικιακό χρήστη.

Γ_ Να Θεσπιστεί κοινωνικό τιμολόγιο. 

 Η πρόταση πιο αναλυτικά :

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α_ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΟΙΚΙΑΚΟ)

Οικιακό Τιμολόγιο

Ελάχιστη Κατανάλωση (ΠΑΓΙΟ) = 5,00€ + 13% ΦΠΑ

Από     Έως     ΠΟΣΟ

0 m3     10 m3   0,35€

11m3    30 m3   0,60€

31 m3   50 m3   0,90€

51 m3   100m3  1,50€

101m3  200m3  2,20€

201m3  και άνω 3,00€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β_ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ

Επαγγελματικό Τιμολόγιο

Ελάχιστη Κατανάλωση (ΠΑΓΙΟ) = 10,00€ + 13% ΦΠΑ

Από      Έως     ΠΟΣΟ

0 m3     10 m3   0,35€

11m3    30 m3   0,60€

31 m3   50 m3   0,70€

51 m3   100m3  0,90€

101m3  200m3  1,10€

201m3  500m3  1,30€

501m3  800m3  1,50€

801m3 1200m3  1,80€

1201m3 και άνω 2,50€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ_ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ

Οικοδομικό Τιμολόγιο

Ελάχιστη Κατανάλωση (ΠΑΓΙΟ) = 10,00€ + 13% ΦΠΑ

Από      Έως     ΠΟΣΟ

0 m3     50 m3   0,70€

51 m3   100m3  0,90€

101m3  και άνω  1,20€

Η καταμέτρηση της κατανάλωσης διενεργείται ανά δίμηνο χρονικό διάστημα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ_ ΔΗΜΟΣΙΑ – ΔΗΜΟΤΙΚΑ -ΝΠΔΔ

Οικοδομικό Τιμολόγιο

Ελάχιστη Κατανάλωση (ΠΑΓΙΟ) = 10,00€ + 13% ΦΠΑ

ανεξαρτήτως μηνιαίας κατανάλωσης 0,70€

Για την ενημέρωσή σας και σύμφωνα και με τον Κανονισμό Ύδρευσης 2018 του Δήμου Κυθήρων  όπως ισχύει μέχρι σήμερα προβλέπονταν

Άρθρο 10, παρ_4. Κανονισμού Ύδρευσης (όπως ισχύει με Απόφαση 147/2011 Δημοτικού Συμβουλίου)

Θεσπίζεται η μείωση του τιμολογίου ύδρευσης με ποσοστό 35% της συνολικής δαπάνης ανά υδρομετρητή για τους ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67% , καθώς και για τις πολύτεκνες οικογένειες με πάνω από τρία ανήλικα παιδιά των οποίων το ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 15.000,00 € (αρ.αποφ.429/2008 περί «αναπροσαρμογής τελών ύδρευσης»). Αυτά θα ισχύουν μόνο για την κύρια κατοικία του δικαιούχου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Προτείνεται η τροποποίηση και η εφαρμογή Κοινωνικού Τιμολογίου που να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης της τιμολογιακής πολιτικής σύμφωνα με τα ακόλουθα :

Οι ειδικές κατηγορίες πολιτών που απαλλάσσονται της υποχρέωσης πληρωμής τελών διαμορφώνονται ως εξής :

 1. Οι ενδεείς πολίτες να έχουν πλήρη απαλλαγή εφόσον έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 4.000€ (προσκομιζόμενο σχετικά το εκκαθαριστικό της εφορίας). Η απαλλαγή αυτή να ισχύει μέχρι την κατανάλωση των 50m3 ανά δίμηνο. Για την επιπλέον των 50μ3 κατανάλωση  η χρέωση να είναι 0,50€/ανά m3.
 2. Οι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και ετήσιο εισόδημα έως 35.000 ευρώ να χρεώνονται με μείωση 50% του ισχύοντος οικιακού τιμολογίου.
 3. Οι οικογένειες με τουλάχιστον 3 ανήλικα τέκνα να χρεώνονται με μείωση 35% του ισχύοντος οικιακού τιμολογίου.
 4. Οι οικογένειες με τουλάχιστον 3 ανήλικα τέκνα και ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ να χρεώνονται με μείωση 50% του ισχύοντος οικιακού τιμολογίου.
 1. Οι μονογονεϊκές οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 15.000 να χρεώνονται με μείωση 50% του ισχύοντος οικιακού τιμολογίου.

Άρθρο 13 Κανονισμού Ύδρευσης (όπως ισχύει με Απόφαση 147/2011 Δημοτικού Συμβουλίου)

Ανώτατα όρια κατανάλωσης

 1. Τα ανώτατα όρια κατανάλωσης ύδατος για οικίες, καταστήματα, ξενοδοχεία κ.λ.π, καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, ανάλογα με τις διαθέσιμες ποσότητες ύδατος και έχουν ως εξής :

(1) Για τις οικίες τα 200 κ.μ.

(2) Για ξενοδοχειακές μονάδες,-ενοικιαζόμενα δωμάτια μέχρι 20 κλίνες, καταστήματα, καθαριστήρια – πλυντήρια, καταστήματα πώλησης φυτών λουλουδιών, εργοτάξια, μάνδρες οικοδομικών υλικών, εκτροφεία ζώων κλπ, το ανώτατο όριο είναι 500 κ.μ.

(3) Για ξενοδοχειακές μονάδες από 21 μέχρι 50 κλίνες το ανώτατο όριο είναι 800 κ.μ.

(4) Για ξενοδοχειακές μονάδες άνω των 50 κλινών το ανώτατο όριο 1200 κ.μ. 2.

Σε όσους υπερβαίνουν το ανώτατο όριο κατανάλωσης θα επιβάλλεται προσαύξηση 30%.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Χρεώσεις Χρήσης Αποχέτευσης

Πάγιο Οικιακό (Με Σύνδεση σε Αποχέτευση Δήμου)                       10,00€ + 13% ΦΠΑ

Πάγιο Οικιακό (Χωρίς Σύνδεση σε Αποχέτευση Δήμου)                    5,00€ + 13% ΦΠΑ

Πάγιο Επαγγελματικό (Με Σύνδεση σε Αποχέτευση Δήμου)            20,00€ + 13% ΦΠΑ

Πάγιο Επαγγελματικό (Χωρίς Σύνδεση σε Αποχέτευση Δήμου)       15,00€ + 13% ΦΠΑ

Πάγιο Λοιπών Χρήσεων (Με Σύνδεση σε Αποχέτευση Δήμου)            15,00€ + 13% ΦΠΑ

Πάγιο Λοιπών Χρήσεων (Χωρίς Σύνδεση σε Αποχέτευση Δήμου)       10,00€ + 13% ΦΠΑ

Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής ήταν να διατηρηθούν τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης ως έχουν και πιο συγκεκριμένα η εισήγηση ήταν η εξής :

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω  καθώς και :

 • Την κατάσταση που επικρατεί στη Χώρα λόγω της  πανδημίας του covid 19 όπου έχει επηρεάσει σημαντικά την εισπραξιμότητα.
 • Την εντατικοποίηση των ενεργειών της Υπηρεσίας του Δήμου για την είσπραξη των οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών. 

προτείνεται για το 2021 τα Ανταποδοτικά Τέλη ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ να παραμείνουν σταθερά όπως αυτά παρουσιάζονται στο πίνακα που ακολουθεί:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ _ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

one × two =