xrei-pandimias

Ηβούληση καταγράφεται επισήμως στο Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής  Πολιτικής, όπου περιγράφονται οι στόχοι και το μεταρρυθμιστικό έργο του Υπουργείου Οικονομικών για τη νέα χρονιά ενώ  στελέχη του οικονομικού επιτελείου δεν κρύβουν ότι η επιστροφή σε ρυθμούς ανάπτυξης θα συνοδευτεί από νέες παρεμβάσεις στη μείωση της φορολογίας.

Επί της ουσίας, η κυβέρνηση θα πιάσει το νήμα από εκεί που το άφησε πριν ξεσπάσει η πανδημία του κορονοϊού, επανερχόμενη σε τροχιά μόνιμων μειώσεων του φορολογικού βάρους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το χρονοδιάγραμμα και η έκταση των ελαφρύνσεων θα εξαρτηθεί από τα δημοσιονομικά περιθώρια και τις εξελίξεις στο μέτωπο τα πανδημίας με τα πρώτα βήματα να σχεδιάζονται εντός της νέας χρονιάς και τα επόμενα το 2022.

Στον άμεσο σχεδιασμό, κεντρική θέση θα έχει η μονιμοποίηση αλλά και επέκταση της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης και της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Η εισφορά της αλληλεγγύης που φέτος έχει ανασταλεί θα καταργηθεί ενώ θα επεκταθεί από το 2022  και στα εισοδήματα των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων, που έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του μέτρου.

Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών θεωρείται από την κυβέρνηση, παρέμβαση μεγίστης σημασίας αφού μειώνει το φορολογικό βάρος της εργασίας και αυξάνει την παραγωγικότητα της εργασίας. Το κυβερνητικό σχέδιο, προβλέπει τη μείωση των εισφορών συνολικά κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, επιμερισμένο τόσο υπέρ των επιχειρήσεων κατά 2,38 μονάδες όσο και των εργαζομένων κατά 2,62 μονάδες.

Στο τραπέζι θα  μπει ξανά και η σταδιακή μείωση του  τέλους  επιτηδεύματος – πιθανότατα σε δύο φάσεις – που εφαρμόστηκε το 2011 μαζί με την έκτακτη εισφορά και εξακολουθεί να επιβαρύνει τους ελεύθερους επαγγελματίες. Το τέλος επιτηδεύματος ορίζεται σε 800 ευρώ ετησίως για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους, και σε 1.000 ευρώ ετησίως για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους, ενώ για κάθε υποκατάστημα χρεώνονται επιπλέον 600 ευρώ. Στην περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών το τέλος επιτηδεύματος ανέρχεται σε 650 ευρώ.

Στις παρεμβάσεις που θα δρομολογηθούν είναι ακόμα η μείωση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή από το 24% στο 20% ενώ βέβαιη πρέπει να θεωρείται η συνέχιση της μείωσης των φορολογικών συντελεστών στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων κυρίως στα υψηλότερα εισοδήματα.

H κυβέρνηση μέχρι στιγμής έχει προχωρήσει σε 39 παρεμβάσεις στη φορολογία:

 1. Μείωση ΕΝΦΙΑ μεσοσταθμικά κατά 22%.
 2. Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ επί ακινήτων φυσικών προσώπων, φορολογικών κατοίκων Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία ευρίσκεται σε μικρά ακριτικά νησιά με πληθυσμό κάτω των χιλίων διακοσίων (1200) κατοίκων.
 3. Μείωση στον εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή στα φυσικά πρόσωπα από 22% στο 9% με ταυτόχρονη αύξηση του «αφορολογήτου» κατά 1000 ευρώ για κάθε παιδί και ανεξαρτήτως του αριθμού των προστατευόμενων τέκνων.
 4. Νέα προοδευτική φορολογική κλίμακα για τα φυσικά πρόσωπα με μείωση κατά μία μονάδα σε όλους τους ανωτέρους φορολογικούς συντελεστές.
 5. Μείωση του φορολογικού συντελεστή κερδών επιχειρήσεων από 28% σε 24%, για εισοδήματα του 2019.
 6. Μείωση του φορολογικού συντελεστή για τα μερίσματα από 10% σε 5%.
 7. Αναστολή για ένα έτος της εισφοράς αλληλεγγύης με ωφελούμενους τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, τους εισοδηματίες, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες.
 8. Μείωση και σε πολλές περιπτώσεις τον μηδενισμό της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις που πλήττονται από τη πανδημία.
 9. Μείωση της προκαταβολής φόρου στο 95% για τον φόρο από επιχειρηματική δραστηριότητα νομικών προσώπων/νομικών οντοτήτων για το 2018.
 10. Μείωση κατά 50% του φορολογικού συντελεστή του πρώτου κλιμακίου για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, για τα 3 πρώτα έτη λειτουργίας.
 11. Ειδικό καθεστώς εναλλακτικής φορολόγησης του εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή για τα φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα (non-dom).
 12. Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 50% του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, για όσους μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, ένα μέτρο που φιλοδοξεί να αποτελέσει κίνητρο για την επιστροφή στη χώρα των Ελλήνων και ιδιαίτερα των Ελλήνων της νέας γενιάς που έφυγαν από τη χώρα στα χρόνια της κρίσης.
 13. Απαλλαγή υπό όρους των νομικών προσώπων, φορολογικών κατοίκων Ελλάδος από τον φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής.
 14. Κατάργηση της εισφορά 0,6% για εταιρείες factoring και leasing (άρθρο 1 Ν. 128/1975).
 15. Αλλαγή του φορολογικού πλαισίου των δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών από εργαζόμενους (stockoptions).
 16. Εκπτωση δαπανών των επιχειρήσεων για δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
 17. Αλλαγή πλαισίου υπολογισμού των δαπανών που πρέπει να πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα.
 18. Αναστολή ΦΠΑ στις οικοδομές με άδεια κατασκευής από 01.01.2006 και εφεξής.
 19. Εκπτωση φόρου 40% για δαπάνες που αφορούν λήψη υπηρεσιών για ενεργειακή, λειτουργική και  αισθητική αναβάθμιση κτιρίων.
 20. Αναστολή του φόρου υπεραξίας μεταβίβασης ακινήτων για μία ακόμη τριετία μέχρι την 31.12.2022.
 21. Ρυθμίσεις για τους τόκους ομολογιών, τον τρόπο φορολόγησης των εταιρειών που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία, των αμοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων, των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και των ΟΣΕΚΑ.
 22. Ρυθμίσεις για την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων, για τη φορολογία πλοίων υπό ξένη σημαία και για τη ναύλωση γυμνού πλοίου.
 23. Προσαυξημένη έκπτωση στις φορολογικές αποσβέσεις των μη ρυπογόνων επιβατικών αυτοκινήτων.
 24. Χαμηλό φορολογικό συντελεστή 10% για όλα τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα.
 25. Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος.
 26. Επιστροφή ή διαγραφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για ποσότητες κρασιού μικρών οινοπαραγωγών που δεν είχαν διατεθεί στην κατανάλωση κατά την ημερομηνία κατάργησης του φόρου, ήτοι 31.12.2018.
 27. Απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τις δωρεές, προκειμένου να υποστηριχθούν οι δωρεές προς το Ελληνικό Δημόσιο για κοινωφελείς σκοπούς.
 28. Τροποποίηση της διάταξης για τη μείωση φόρου εισοδήματος για τις δωρεές των φυσικών προσώπων, ώστε να αποτελέσει ισχυρότερο κίνητρο για την πραγματοποίηση δωρεών, ενώ εκδόθηκε και η σχετική ΥΑ προκειμένου να συμπεριληφθούν τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία στους αποδέκτες δωρεών ιδιωτών.
 29. Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 6% σε κατηγορίες εμβολίων φαρμάκων και διαγνωστικών σκευασμάτων που αφορούν ασθενείς με δυσίατα νοσήματα και πάσχοντες από καρκίνο.
 30. Μείωση των συντελεστών ΦΠΑ για τα βρεφικά είδη, τα κράνη μοτοσικλετιστών και τα παιδικά καθίσματα από 24% σε 13%.
 31. Μείωση του ΦΠΑ από 24% σε 6%, για προϊόντα ατομικής υγιεινής που σχετίζονται με την πανδημία (μάσκες, γάντια, αντισηπτικά κ.λπ.) έως 30/4/2021.
 32. Μείωση τον ΦΠΑ στις μεταφορές, σε καφέ και ποτά, στα εισιτήρια κινηματογράφου και στο τουριστικό πακέτο έως 30/4/2021.
 33. Απαλλαγή των αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης πολυτέκνων από τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης.
 34. Αυξήσεις δόσεων της πάγιας ρύθμισης από 12 σε 24 δόσεις και σε κάποιες κατηγορίες οφειλών (μετά από έλεγχο, φόρο κληρονομιάς κ.α.) σε 48.
 35. Αναστολή καταβολής ΦΠΑ και δόσεων βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής για τους μήνες Μάρτιο-Ιούνιο και προβλέψαμε ειδική ρύθμιση για αυτές τις οφειλές σε 24 δόσεις, με πρώτη δόση καταβλητέα από τον Μάιο του 2021 και μετά.
 36. Συμψηφισμός ποσοστού 25% του ΦΠΑ με μελλοντικές υποχρεώσεις προς τη φορολογική διοίκηση για όσους κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας (Μάρτιος-Μάιος), ενώ ήταν σε αναστολή, πλήρωσαν εμπρόθεσμα.
 37. Εκπτωση 25% σε βεβαιωμένες οφειλές και δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής που καταβλήθηκαν εμπρόθεσμα κατά τους μήνες Μάρτιο-Μάιο παρότι ήταν σε καθεστώς αναστολής.
 38. Περιοδική  διαγραφή ποσών μικρού ύψους από τη φορολογική διοίκηση και εξορθολογήσαμε το πλαίσιο για τη διαγραφή ανείσπρακτων οφειλών από τις επιχειρήσεις.
 39. Μείωση, κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα.
blank

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

eighteen − seventeen =