Σε δόσεις θα καταβληθεί το Δώρο Χριστουγέννων στους μισθωτούς σε αναστολή τον Δεκέμβριο. Το βασικό ποσό θα δοθεί έως τις 21 Δεκεμβρίου από εργοδότες και κράτος, ενώ ένα μικρό τμήμα θα δοθεί από το κράτος έως 31 Ιανουαρίου. Ειδικότερα:

 • Εως τις 21 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί η πρώτη δόση από εργοδότες και κράτος.
 • Οι εργοδότες θα πληρώσουν έως τις 21 Δεκεμβρίου το σύνολο του Δώρου που αναλογεί στις ημέρες πραγματικής απασχόλησης των μισθωτών τους κατά το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου.
 • Εως τις 21 Δεκεμβρίου θα καταβάλλει και το κράτος το ποσό του Δώρου που αναλογεί στο ή στα χρονικά διαστήματα της αναστολής από  1η Μαΐου έως 30 Νοεμβρίου, με βάση υπολογισμού την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 534 και των 800 ευρώ.
 • Σε δεύτερο χρόνο και έως τις 31 Ιανουαρίου θα καταβληθεί από το κράτος, το τμήμα του Δώρου που αντιστοιχεί στο διάστημα αναστολής του Δεκεμβρίου.

Για παράδειγμα,

 • Εργαζόμενος με ονομαστικό μισθό 1.000 ευρώ, σε αναστολή τον Μάιο, τον Νοέμβριο και από 1 έως 20 Δεκεμβρίου.
 • Θα λάβει στις 21 Δεκεμβρίου 690 ευρώ από τον εργοδότη και 169 ευρώ από το κράτος για την αναστολή Μαΐου και Νοεμβρίου, δηλαδή σύνολο 859 ευρώ.
 • Έως 31 Ιανουαρίου θα λάβει 45 ευρώ από το κράτος για το τμήμα του Δώρου που αναλογεί στις 20 ημέρες αναστολής του Δεκεμβρίου.
 • Συνολικά για Δώρο Χριστουγέννων θα λάβει 904 ευρώ και χάνει 96 ευρώ.

Συνεπώς, όσοι ήταν σε αναστολή έως 30 Νοεμβρίου αλλά δεν είναι σε αναστολή τον Δεκέμβριο θα λάβουν όλο το Δώρο που δικαιούνται έως τις 21 Δεκεμβρίου.

Με την ίδια φόρμουλα θα πληρωθούν και οι εργαζόμενοι που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό «Συν-Εργασία». Το ποσό του Δώρου Χριστουγέννων που αναλογεί στο χρονικό διάστημα υπαγωγής στον εν λόγω μηχανισμό και βαρύνει τους εργοδότες, καταβάλλεται έως τις 21 Δεκεμβρίου. Αντίστοιχα το ποσό, που αναλογεί στο χρονικό διάστημα υπαγωγής στον μηχανισμό και βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, καταβάλλεται από το υπουργείο Εργασίας απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων – εργαζομένων, ως εξής:

 • για το έως την 30ή.11.2020 διάστημα υπαγωγής, η καταβολή πραγματοποιείται έως την 21η.12.2020
 • για το διάστημα υπαγωγής από 1.12.2020 έως 31.12.2020, η καταβολή πραγματοποιείται έως την 31η.1.2021.

«Ψαλίδι» για όσους τεθούν σε αναστολή

Όσοι έχουν τεθεί σε αναστολή σύμβασης κάποιο χρονικό διάστημα από την 1η Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου θα πάρουν σπαστά «ψαλιδισμένο» Δώρο. Το ποσό του Δώρου Χριστουγέννων που θα πληρώσει το κράτος σε όλους τους εργαζόμενους για τις αναστολές από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο διαμορφώνεται στα 67 – 69 ευρώ ανά μήνα αναστολής  Αντίστοιχα, το ποσό του Δώρου που θα πληρώσει το κράτος για τις αναστολές του Νοεμβρίου διαμορφώνεται στα 100 ευρώ για όσους ήταν σε αναστολή όλο τον Νοέμβριο.

Όσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστημα της αναστολής τόσο μεγαλύτερη είναι η απώλεια.

Ακολουθεί ένας πλήρης οδηγός με αναλυτικά παραδείγματα για τις φετινές πληρωμές του Δώρου Χριστουγέννων:

1η ταχύτητα – Ολόκληρος ο 13ος μισθός 

Ολόκληρο τον 13ο μισθό θα λάβουν στις 21 Δεκεμβρίου από τον εργοδότη όπως συμβαίνει πάντα οι μισθωτοί που δεν τέθηκαν καθόλου φέτος σε αναστολή από τον Μάιο έως και τον Δεκέμβριο.

Για τον υπολογισμό του Δώρου μετράει το 8μηνο Μάιος – Δεκέμβριος. Συνεπώς όσοι εργαζόμενοι ήταν σε αναστολή τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, δηλαδή με το πρώτο 45ήμερο, αλλά εργάζονται κανονικά από τον Μάιο έως και 31/12 δικαιούνται ολόκληρο τον 13ο μισθό στις 21 Δεκεμβρίου από τον εργοδότη τους.

2η ταχύτητα 

Εργαζόμενοι που τέθηκαν σε αναστολή τον Μάιο ή το καλοκαίρι και έως τον Οκτώβριο, αλλά όχι τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο θα λάβουν Δώρο με βάση τον ονομαστικό μισθό τους και την αποζημίωση των 534 ευρώ.

Για παράδειγμα:

Εργαζόμενος με μισθό 800 ευρώ, σε αναστολή Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο θα λάβει 515 ευρώ από τον εργοδότη και 206 από το κράτος, σύνολο 722 ευρώ.

Ο ίδιος εργαζόμενος αν έχει μισθό 1.200 ευρώ θα λάβει 773 από τον εργοδότη και 206 από το κράτος, σύνολο 979 ευρώ.

Εργαζόμενος με μισθό 1.000 ευρώ, σε αναστολή Μάιο και Ιούνιο θα λάβει 774 ευρώ από τον εργοδότη και 137 από το κράτος, σύνολο 911 ευρώ.

Ο ίδιος εργαζόμενος αν έχει μισθό 1.400 ευρώ θα λάβει 1.084 από τον εργοδότη και 137 από το κράτος, σύνολο 1.221 ευρώ.

Σε αυτή την ταχύτητα, κερδισμένοι βγαίνουν μόνο οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, που είχαν πριν την αναστολή ονομαστικό μισθό κάτω από 534 ευρώ.

3η ταχύτητα

Εργαζόμενοι που μπήκαν σε αναστολή τον Μάιο ή το καλοκαίρι και μπαίνουν ξανά τον Νοέμβριο, θα λάβουν Δώρο με βάση τον ονομαστικό μισθό, τα 534 και τα 800 ευρώ.

Για παράδειγμα:

Εργαζόμενος με ονομαστικό μισθό 800 ευρώ, σε αναστολή Μάιο και Νοέμβριο θα λάβει 619 ευρώ από τον εργοδότη και 169 από το κράτος, σύνολο 788 ευρώ.

Ο ίδιος εργαζόμενος αν έχει μισθό 1.000 ευρώ θα λάβει 774 από τον εργοδότη και 169 από το κράτος, σύνολο 943 ευρώ.

Ο ίδιος εργαζόμενος αν έχει μισθό 1.200 ευρώ θα λάβει 929 από τον εργοδότη και 169 από το κράτος, σύνολο 1.098 ευρώ.

Ο ίδιος εργαζόμενος αν έχει μισθό 650 ευρώ θα λάβει 503 από τον εργοδότη και 169 από το κράτος, σύνολο 672 ευρώ.

Σε αυτή την ταχύτητα, κερδισμένοι βγαίνουν:

 • οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, που είχαν πριν την αναστολή ονομαστικό μισθό κάτω από 534 ευρώ, όπως επίσης και
 • οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης με τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ – αρκεί να έχουν μόνο ένα μήνα αναστολής την άνοιξη ή το καλοκαίρι. Διασώζονται αν έχουν μέχρι 2 μήνες αναστολής πριν τον Νοέμβριο. Για παράδειγμα εργαζόμενος με μισθό 650 ευρώ που ήταν σε αναστολή τον Μάιο, τον Ιούνιο και τον Νοέμβριο, θα λάβει 421 ευρώ από τον εργοδότη και 237 ευρώ από το κράτος, σύνολο 658 ευρώ.

4η ταχύτητα

Εργαζόμενοι σε αναστολή για πρώτη φορά τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, θα λάβουν Δώρο Χριστουγέννων με βάση τον ονομαστικό μισθό τους, τα 800 και τα 534 ευρώ της ειδικής αποζημίωσης.

Για παράδειγμα:

Εργαζόμενος με ονομαστικό μισθό 800 ευρώ, σε αναστολή Νοέμβριο και τις πρώτες 13 ημέρες του Δεκεμβρίου, θα λάβει 679 ευρώ από τον εργοδότη και 144 από το κράτος, σύνολο 823 ευρώ.

Ο ίδιος εργαζόμενος αν έχει μισθό 1.000 ευρώ θα λάβει 849 από τον εργοδότη και 144 από το κράτος, σύνολο 993 ευρώ

Ο ίδιος εργαζόμενος αν έχει μισθό 1.200 ευρώ θα λάβει 1.019 από τον εργοδότη και 144 από το κράτος, σύνολο 1.163 ευρώ

Σε αυτή την ταχύτητα, κερδισμένοι βγαίνουν :

 • οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, που είχαν πριν την αναστολή ονομαστικό μισθό κάτω από 534 ευρώ, όπως επίσης και
 • οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης με ονομαστικούς μισθούς έως 800 ευρώ.

Οι εισφορές 

Οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη ή ασφαλισμένου) επί του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, για τους εργαζόμενους που τίθενται σε αναστολή και οι οποίες αντιστοιχούν στο χρόνο αναστολής υπολογίζονται επί του ονομαστικού μισθού ή του ημερομισθίου του εργαζομένου και καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Οι εισφορές του Δώρου προσδιορίζονται μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) που υποβάλλεται από τον εργοδότη για το επίδομα εορτών Χριστουγέννων. Για την αναλογία του Δώρου που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής καταχωρίζονται στην ΑΠΔ τα στοιχεία του ονομαστικού μισθού ή του ημερομισθίου, με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση ή εκ περιτροπής απασχόληση με βάση τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου.

Για τους εργαζόμενους που υπέβαλαν μονομερείς δηλώσεις αναστολής, οι εισφορές του Δώρου υπολογίζονται επί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Οι εισφορές του Δώρου για τους εργαζόμενους που εντάσσονται στο μηχανισμό «Συν-Εργασία» υπολογίζονται επί του ονομαστικού μισθού και καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

blank

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

eleven − 6 =