oikonomiki-epitropi

Ανακοινώθηκε από τον Δήμο Κυθήρων, και συγκεκριμένα από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Εμμ. Στάθη η πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την 29η Μαΐου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

Η συνεδρίαση έχει στα ημερησίας διάταξης θέματα την έγκριση της πρώτης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2023 του ΝΠΔΔ «Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο – Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κυθήρων», εγκρίσεις έργων, χορηγήσεων, διαγραφές ποσών ύδρευσης.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι και σε αυτή την συνεδρίαση δεν συμπεριλαμβάνονται η εισήγηση λήψης απόφασης α) για τη διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας και της σχετικής σφράγισης παιδότοπου με έδρα το Λιβάδι Κυθήρων και β) επιβολή προστίμου για την άνευ αδείας λειτουργία του παιδότοπου, (με εισηγητή τον Δήμαρχο Ευστράτιο Χαρχαλάκη), καθώς και η εισήγηση για σφράγιση ΚΥΕ με έδρα το Λιβάδι Κυθήρων, (με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο Χαρ. Σούγιαννη).

Κι αυτό διότι όπως είχε γίνει γνωστό, η πρόσκληση της προηγούμενης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου περιελάμβανε τις ως άνω εισηγήσεις, οι οποίες εν τέλει απεσύρθησαν (για το άμεσο μέλλον), δύο μόλις ημέρες πριν τη συνεδρίαση, λόγω εκτάκτου κωλύματος(!) του νομικού συμβούλου του Δήμου να συμμετάσχει στην συνεδρίαση, όπως ενημέρωνε τα μέλη ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Εμμ. Στάθης.

Υπενθυμίζεται ότι το Kythera.News είχε δημοσιεύσει την είδηση της απόσυρσης την ίδια ημέρα, στις 5 Απριλίου 2023 και έβαζε ερωτήματα επ’ αυτής, επικαλούμενο ζητήματα που άπτονται του Δημοτικού Κώδικα. Όμως λίγη ώρα μετά, όπως πάλι δημοσίευσε το Kythera.News, πηγές του Δήμου διέψευδαν ότι υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Διαβεβαίωναν ότι υπήρχε κώλυμα του νομικού συμβούλου και ότι τα θέματα επρόκειτο να τεθούν στην κρίση του Δ.Σ στην επόμενη συνεδρίαση, αμέσως μετά το Πάσχα.

Νωρίτερα, τα Χριστούγεννα του 2022, στην 15η συνεδρίασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο είχε ψηφίσει κατά πλειοψηφία υπέρ της εισήγησης του Αντιδημάρχου Χαράλαμπου Σούγιαννη για την σύσταση Οργάνου Σφράγισης και Εκτέλεσης των διοικητικών πράξεων, όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου Κυθήρων. Στην εισήγηση του αυτή ο κ. Σούγιαννης είχε επισυνάψει έγγραφα του Τμήματος Κατασκευών της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης & Γενικού Σχεδιασμού Πόλης του Δήμου Πειραιά που αφορούν σε οικοδομή στο Λιβάδι Κυθήρων όπου  εδρεύουν οι εν λόγω επιχειρήσεις και για την οποία είχαν διαπιστωθεί παραβάσεις και επιβάλλοντο διοικητικά μέτρα, όπως διακοπή εργασιών, νομικές και οικονομικές κυρώσεις. Το γεγονός της επισύναψης των εγγράφων είχε προκαλέσει τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, τόσο του κ. Μαγουλά όσο και του κ. Τριφύλλη των οποίων οι παρατάξεις δεν ψήφισαν υπέρ της απόφασης. Ο κ. Μαγουλάς μάλιστα επικαλείτο την προστασία προσωπικών δεδομένων των ιδιοκτητών, για την οποία ο Αντιδήμαρχος όσο και ο Δήμαρχος τον διέψευσαν κατηγορηματικά πως δεν ετίθετο τέτοιο ζήτημα νομικώς.

Όπως φαίνεται, το ζήτημα επιβολής κυρώσεων που αφορά στις επιχειρήσεις αυτές παραμένει στάσιμο μέχρι τουλάχιστον σήμερα, σε διοικητικό επίπεδο από πλευράς Δήμου Κυθήρων ή ενδεχομένως συμβαίνει κάτι άλλο που δεν έχει γίνει ακόμη δημοσίως γνωστό. Κι αυτά εν όσο όλη αυτή η υπόθεση απασχολεί την κοινή γνώμη σχεδόν δύο χρόνια, στιγματίζοντας  πρόσωπα και καταστάσεις ένθεν κακείθεν. Σε κάθε περίπτωση, μια ενημέρωση από τον Δήμο Κυθήρων θα είναι διαφωτιστική και θα βάλει τέλος στην παραφιλολογία που επικρατεί.

Ακολουθεί η πρόσκληση της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ:

Συνεδρίαση Δημοτικού συμβουλίου

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄ 136/09-07-2022) και με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν.5043/2023,

Κ Α Λ Ε Ι Σ Θ Ε

σε μεικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ σε πραγματικό χρόνο), τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει στην αίθουσα «Δήμαρχος Αρτέμιος Καλλίγερος» του Δημαρχείου Κυθήρων (για τους με φυσική παρουσία δημοτικούς συμβούλους), την 29/05/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση 1ης αναμόρφωση προϋπολογισμού 2023 του ΝΠΔΔ «Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο – Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κυθήρων» (εισηγητής: Κώστας Καψάλης).
 2. Συμφωνητικό συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας (εισηγητής: Δήμαρχος).
 3. Έγκριση πρόσληψης τεσσάρων (4) εργατών Πυρασφάλειας (εισηγητής: Δήμαρχος).
 4. Έγκριση ή μη εποχιακής λειτουργίας ξενοδοχειακής επιχείρησης με την επωνυμία «Γ & Ζ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» στην περιοχή Αγίας Πελαγίας Κυθήρων (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Ζαντιώτης).
 5. Έγκριση τριμηνιαίων εκθέσεων Α΄ τριμήνου 2023 (Επικύρωση της 58/2023 απόφασης της Ο.Ε.) (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Ζαντιώτης).
 6. Έγκριση σύναψης και όρων 4ης τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κυθήρων για την παροχή υπηρεσίας: «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΔΩΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ» (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).
 7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού προς Χαλκό» (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).
 8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανακατασκευή οδού προς Φυρή Άμμο (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).
 9. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Οδός Μόρμορη Αβλέμονα» (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).
 10. Έγκριση τοποθέτησης μονάδων αφαλάτωσης στο Καψάλι, την Παλαιόπολη και τα Αντικύθηρα (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Π. Ζαντιώτης).
 11. Έγκριση Χορήγησης Βεβαίωσης,  (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).
 12. Έγκριση Χορήγησης Βεβαίωσης, (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).
 13. Έγκριση Χορήγησης Βεβαίωσης, (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).
 14. Έγκριση Χορήγησης Βεβαίωσης, (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).
 15. Διαγραφή ποσών από Χ.Κ. Ύδρευσης, (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Ζαντιώτης),
 16. Διαγραφή ποσών από Χ.Κ. Ύδρευσης, (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Ζαντιώτης),
 17. Διαγραφή ποσών από Χ.Κ. Ύδρευσης, (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Ζαντιώτης),
 18. Διαγραφή ποσών από Χ.Κ. Ύδρευσης, (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Ζαντιώτης),
 19. Διαγραφή ποσών από Χ.Κ. Ύδρευσης, (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Ζαντιώτης).Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Εμμανουήλ Στάθης

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

three × two =