staikouras-open-exetazoume

Η κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα ότι επέδειξε εγρήγορση και αποφασιστικότητα στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που γεννά πανδημία του κορονοϊού, τόνισε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, τοποθετούμενος στην Ολομέλεια της Βουλής επί του νομοσχεδίου με τίτλο “Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις”.

Η κυβέρνηση συνεχίζει να ενεργεί με μεθοδικότητα και υπευθυνότητα και με έγκαιρες και στοχευμένες παρεμβάσεις, επεκτείνει και εμπλουτίζει τα μέτρα στήριξης και προστασίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων, είπε ο κ. Σταϊκούρας.

Ο υπουργός Οικονομικών επέφερε και ορισμένες βελτιώσεις στο νομοσχέδιο: Στο άρθρο 27 με το οποίο στηρίζονται οι εκμισθωτές από τη μη είσπραξη μισθωμάτων ώστε να «περιλαμβάνονται ρητώς και τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα». Στη ρύθμιση του άρθρου 28 με το οποίο αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, είπε ότι επεκτείνονται κι άλλο τα χρονικά διαστήματα και ότι αποκτά αναδρομικότητα η ρύθμιση μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νομοσχεδίου.

Επίσης, στο άρθρο 34 για τη μετάταξη αγροτών από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, είπε ότι διορθώνεται, ώστε να μην καταβάλλουν οι αγρότες πρόστιμα για εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων μεταβολών, παρατείνοντας παράλληλα την προθεσμία υποβολής δηλώσεων μεταβολών μέχρι 31/3/2021 για το έτος 2021.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Σταϊκούρας στη θέσπιση του προσωρινού μέτρου κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή της επιδότησης δαπανών, με στόχο την περαιτέρω στήριξη και προστασία των επιχειρήσεων που πλήττονται από τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης και των προληπτικών περιοριστικών μέτρων για τη διασπορά του κορονοϊού, στις οικονομίες των ευρωπαϊκών κρατών-μελών.

Όπως είπε, η κυβέρνηση συμμετείχε ενεργά στις διεργασίες διαμόρφωσης του Προσωρινού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις, τονίζοντας ότι οι αλλαγές που εν τέλει υιοθετήθηκαν ενισχύουν την ευελιξία που παρέχει το Προσωρινό Πλαίσιο, αυξάνουν τα όρια κρατικής ενίσχυσης και επεκτείνουν τους χρονικούς ορίζοντες των εν λόγω ενισχύσεων.

Ειδικότερα, οι βασικότερες αλλαγές είναι:

– Παράταση της εφαρμογής του Προσωρινού Πλαισίου έως το τέλος του 2021, από τον Ιούνιο του 2021 που είχε καθοριστεί με πρόσφατη τροποποίηση.

– Πρόβλεψη για δυνατότητα μετατροπής των επιστρεπτέων μέτρων σε άλλες μορφές ενίσχυσης υπό προϋποθέσεις, όπως επιχορηγήσεις.

– Διπλασιασμός των ορίων ενισχύσεων, στη βάση του οποίου χορηγείται και η Επιστρεπτέα Προκαταβολή, καθώς αυξάνονται από 800.000 ευρώ ανά επιχείρηση σε 1,6 εκατ. ευρώ, από 100.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων σε 225.000 ευρώ, και από 120.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας σε 270.000 ευρώ. Όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας, «αν προσθέσουμε και την ευχέρεια που δίνεται σε μια επιχείρηση για αξιοποίηση του ορίου των 200.000 ευρώ μέσω του de minimis, τότε το μέγιστο συνολικό ποσό ανά επιχείρηση δύναται να διαμορφωθεί στα 2 εκατ. ευρώ».

– Αύξηση του ορίου των ενισχύσεων, στη βάση του οποίου προβλέπεται ότι το κράτος μπορεί να συνεισφέρει στην κάλυψη μέρους των πάγιων δαπανών των επιχειρήσεων που δεν καλύπτονται από τα έσοδά τους, από τα 3 εκατ. ευρώ, που είχε καθοριστεί με πρόσφατη τροποποίηση στα 10 εκατ. ευρώ.

Ο υπουργός Οικονομικών είπε ότι με την προτεινόμενη διάταξη, η κυβέρνηση προτίθεται να κάνει χρήση της ανωτέρω πρόβλεψης του Προσωρινού Πλαισίου για να επεκτείνει, περαιτέρω, το “δίχτυ” ασφαλείας που έχει ήδη στηθεί με τα μέχρι σήμερα μέτρα.

Συγκεκριμένα, θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης σε επιχειρήσεις που πλήττονται οικονομικά από την εμφάνιση και διασπορά του κορονοϊού, μέσω στήριξης του κράτους στις μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες τους. Δικαιούχοι της ενίσχυσης θα είναι, κυρίως, επιχειρήσεις που:
– ανήκουν στους άμεσα πληττόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας,
– παρουσιάζουν μείωση τζίρου κατά τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, όπως μέχρι σήμερα καταγράφεται στα ευρωπαϊκά κείμενα,
– καταγράφουν σημαντική ζημιά κατά το προηγούμενο έτος.

Παράλληλα, αξιοποιώντας την ευχέρεια που δίνεται και από άλλα καθεστώτα ενίσχυσης, «εξετάζεται η δυνατότητα πιο στοχευμένων συνδυασμών των παραπάνω παραμέτρων, ώστε η περίμετρος της ενίσχυσης να περιλαμβάνει και περιπτώσεις επιχειρήσεων με ιδιαιτερότητες ως προς την αποτύπωση του προβλήματος στον κύκλο εργασιών τους ή στα αποτελέσματα χρήσης». Η υλοποίηση του μέτρου θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας mybusinesssupport της ΑΑΔΕ, είπε ο υπουργός

Ο κ. Σταϊκούρας ανακοίνωσε ότι εντός Φεβρουαρίου προγραμματίζεται να έχει ολοκληρωθεί το σχετικό θεσμικό πλαίσιο σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε στη συνέχεια οι επιχειρήσεις να κληθούν να καταχωρήσουν τα σχετικά δεδομένα και τις απαραίτητες πληροφορίες για τον υπολογισμό του ποσού των παγίων δαπανών, όπως αυτές θα προσδιοριστούν από το Υπουργείο Οικονομικών. «Στο ανώτατο όριο της ενίσχυσης, -όπως αυτό θα καθοριστεί την επόμενη περίοδο- οι άλλες ενισχύσεις που έχουν λάβει οι επιχειρήσεις, αν και θα συνυπολογίζονται στο τελικό ποσό της ενίσχυσης, δεν σωρεύονται» επισήμανε ο υπουργός και προσέθεσε: «Έτσι δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις που είχαν “φτάσει” στα όρια που έχουν τεθεί από το Προσωρινό Πλαίσιο, να λάβουν ενίσχυση, στο πλαίσιο της πανδημίας, πέραν αυτών». Υπογράμμισε μάλιστα ότι «η συγκεκριμένη ενίσχυση θα είναι στοχευμένη ως προς την αξιοποίηση, και θα επιδιωχθεί να μην είναι επιστρεπτέα».

Τέλος, ο κ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε στην πρότασή του προς τον πρόεδρο της Βουλής ώστε να συζητηθεί στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή το θέμα των προοπτικών του τραπεζικού συστήματος με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, και με τη συμμετοχή, όπως διευκρίνισε της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και των διαχειριστών.

blank

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

15 − 4 =