Αναγκαίες κρίνονται οι επενδύσεις στην ψηφιακή τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό, στον κλάδο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, σύμφωνα με την έρευνα της EY, Oil and Gas Digital Transformation and the Workforce Survey 2020.

Συγκεκριμένα, το 90% των στελεχών του κλάδου του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, συμφωνούν ότι οι επενδύσεις σε τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό είναι απαραίτητες, για να επιβιώσουν οι οργανισμοί τους στις συνθήκες της αγοράς που διαμόρφωσε η πανδημία του COVID-19 ενώ το 58% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι η πανδημία κατέστησε κατεπείγουσες τις επενδύσεις στην ψηφιακή τεχνολογία, με την πλειοψηφία να σχεδιάζουν να επενδύσουν μεγάλο (29%) ή μεσαίο μερίδιο (51%) του συνολικού τους προϋπολογισμού, σε πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού.

Σύμφωνα με την έρευνα, το ανθρώπινο δυναμικό σχεδόν των μισών (46%) εταιρειών του κλάδου, δεν διαθέτει τις δεξιότητες για να υλοποιήσει τις νέες τεχνολογίες, τις οποίες εκείνες υιοθετούν. Οι οργανισμοί αναγνωρίζουν την έλλειψη ωριμότητας σε δεξιότητες σχετικές με ψηφιακές τεχνολογίες που κρίνονται ως κρίσιμες – κατά μέσο όρο, το χάσμα μεταξύ της σπουδαιότητας της τεχνολογίας και του επιπέδου ωριμότητας των αντίστοιχων δεξιοτήτων, κυμαίνεται στο 36%. Για παράδειγμα, το 43% των στελεχών, ανέφερε την αυξανόμενη διαθεσιμότητα μαζικών δεδομένων (big data) και πληροφοριών, ως μία από τις τρεις κορυφαίες τάσεις που θα επηρεάσουν θετικά την επιχειρηματική ανάπτυξη της εταιρείας τους, κατά τα επόμενα τρία χρόνια. Ωστόσο, το χάσμα μεταξύ της στρατηγικής σημασίας των data analytics και της ωριμότητας βασικών δεξιοτήτων στην ανάλυση δεδομένων, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα στην έρευνα, αγγίζοντας το 59%.

Το 92% των ερωτηθέντων συμφωνούν ότι η δυνατότητα του οργανισμού τους να επανακαταρτίσει τα στελέχη του, θα καθορίσει την επιτυχία του τα επόμενα τρία χρόνια. Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα της EY, μόνο το 9% των στελεχών δηλώνουν σίγουροι ότι ο οργανισμός τους εφαρμόζει ένα λεπτομερές σχέδιο επανακατάρτισης, και μόλις το 3% δηλώνουν βέβαιοι ότι ο οργανισμός τους είναι επαρκής στην επιμόρφωση του προσωπικού σε δεξιότητες αυξημένης ζήτησης.

Σε σχετική ερώτηση για το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού τους, οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι το 60% των εργαζομένων πρέπει να επιμορφωθεί ή να επανακαταρτιστεί και ότι ο μέσος εργαζόμενος θα χρειαστεί κατά μέσο όρο 10 μήνες επανακατάρτισης, με σχεδόν τα μισά στελέχη (48%) να αναμένουν ότι θα απαιτηθεί ένας χρόνος ή και περισσότερο. Οι ερωτηθέντες κατέταξαν τον χρόνο που απαιτείται για επιμόρφωση (97%), τις αντικρουόμενες προτεραιότητες (95%) και τη δυσκολία εκτίμησης της προόδου των εργαζομένων (95%), ως πρωταρχικά εμπόδια στην αποτελεσματική και έγκαιρη επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού. Επιπλέον, τα δύο τρίτα των στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα, εξέφρασαν την πεποίθηση ότι η δομή του οργανισμού τους εμποδίζει την ικανότητά του να καινοτομεί, καθιστώντας πιο δύσκολη την επίλυση των ανωτέρω, καθώς και άλλων προκλήσεων.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα στελέχη του κλάδου του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, προβλέπουν αυξημένη διαθεσιμότητα εργαζομένων με ψηφιακές δεξιότητες, εντός των επόμενων τριών ετών, γεγονός που θα βοηθήσει στην κάλυψη της τρέχουσας έλλειψης σε δεξιότητες και ειδικευμένο προσωπικό. Το ποσοστό των εταιρειών που έχουν επαρκή πρόσβαση σε εργαζόμενους με δεξιότητες υπολογιστικού νέφους (cloud computing), αναμένεται να βελτιωθεί κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την τρέχουσα διαθεσιμότητα, μαζί με τον ψηφιακό αλφαβητισμό (+18), την επιστήμη δεδομένων (data science, +26) και την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI, +24).

blank

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

15 − 8 =