1η/2022 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ σε πραγματικό χρόνο που πραγματοποιήθηκε στις 04.01.2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00.

Μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2022 μετά τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (Εισηγητής: Δήμαρχος).

Σχολιάστε!