dynamo-kythira

Ακολουθεί δελτίο Τύπου της Κίνησης Πολιτών Κυθήρων “Dynamo”:

H ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (Ε.Π.Μ) ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ!!!

Εδώ και λίγες μέρες βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση το έργο “Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, Σύνταξη Προεδρικών Διαταγμάτων Προστασίας και Σχεδίων Διαχείρισης για τις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000‐ ΕΠΜ 7α: Περιοχές Natura 2000 της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής’’, όπου ανήκουν διοικητικά και τα ΚΥΘΗΡΑ‐ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ.

Παροτρύνουμε τον κόσμο να επισκεφτεί έως και τις 28 Σεπτεμβρίου 2023 την ιστοσελίδα του υπουργείου https://ypen.gov.gr/diavouleusi, να ενημερωθεί και να συμμετάσχει σε αυτή την πολύ σημαντική διαδικασία για το μέλλον του τόπου.*

Η χώρα μας καταδικάστηκε τον 12/2020 από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς δεν είχε ουσιαστικά θεσπίσει τη βάση πάνω στην οποία μπορούν να στηριχτούν όλα τα μέτρα για την προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας. Ουσιαστικά, άφηνε όλα αυτά τα χρόνια να εξυπηρετούνται οικονομικά συμφέροντα, επιτρέποντας την χωροθέτηση βιομηχανικών αιολικών σταθμών σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας.**

Μετά την πρόσφατη καταδίκη και καθώς οι αντιδράσεις από την άναρχη χωροθέτηση κυρίως ενεργειακών έργων σε όλη την χώρα γιγαντώνονται, οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες προχωρούν και έτσι μελετάται και το νησί των Κυθήρων!

Σύμφωνα με τη μελέτη η γεωγραφική θέση των Κυθήρων, στη ΝΔ Ελλάδα, στο νοτιότερο άκρο της Βαλκανικής χερσονήσου, αποτελεί μια πολύ σημαντική «μεταναστευτική στενωπό» (migratory bottleneck) στη κεντροανατολική Μεσόγειο για εκατομμύρια πουλιά που πραγματοποιούν την ετήσια μετακίνηση τους, τους ανοιξιάτικους μήνες από τους χώρους ξεχειμωνιάσματος στην Αφρικανική Ήπειρο προς την Ευρασία και αντίστροφα κατά τους φθινοπωρινούς. Στα Κύθηρα έχουν καταγραφεί, κατά τις δυο μεταναστευτικές περιόδους, 35 είδη αρπακτικών πουλιών από τα 45 είδη που έχουν συνολικά καταγραφεί στον ευρωπαϊκό χώρο.

Η προς διαβούλευση μελέτη μας δικαιώνει πλήρως. Η παραγωγή ενέργειας από βιομηχανικούς αιολικούς σταθμούς θα πρέπει να απαγορευτεί στο νησί καθώς είναι πλήρως ασύμβατη με την περιβαλλοντική του αξία και αποτελεί πολύ μεγάλη απειλή για το προστατευτέο αντικείμενο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν δύο ΙΣΑΞΙΟΙ στόχοι. Αφενός η προστασία της βιοποικιλότητας και αφετέρου η ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής. Αυτό αποτυπώνεται και στην Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη που βρίσκεται υπό διαβούλευση η οποία τονίζει εμφατικά την σπουδαιότητα του νησιού σε σχέση με την βιοποικιλότητα.

Εδώ και τέσσερα σχεδόν χρόνια η Κίνηση Πολιτών Κυθήρων προσπαθεί και δουλεύει σε 3 βασικούς άξονες ενάντια στους βιομηχανικούς αιολικούς σταθμούς. Δίνεται ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ που στόχο έχει την τεκμηριωμένη ενημέρωση και αφύπνιση του κόσμου του νησιού, ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ σε κάθε επίπεδο που η ελληνική δικαιοσύνη επιτρέπει, ενώ τέλος προτάθηκε και υλοποιήθηκε η ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ της ενεργειακής κοινότητας. ενάντια σε όλες τις φωνές εκείνες που βάζουν την λειτουργία της αγοράς και τα κέρδη των μεγάλων εταιριών πάνω από τις ζωές των ανθρώπων και το περιβάλλον που ζουν.

*Η δημόσια διαβούλευση διενεργείται από τον μελετητή της ΕΠΜ, φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και θα διαρκέσει έως και τις 28 Σεπτεμβρίου 2023. Θα ακολουθήσει η εκπόνηση Σχεδίων Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών με τα αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα.

**Συγκεκριμένα, εδώ και για τουλάχιστον μια δεκαετία η ελληνική πολιτεία παρέλειπε να εκδώσει Προεδρικά Διατάγματα (ΠΔ) που εξειδικεύουν τους Στόχους Διατήρησης (ΣΔ) για τους Οικοτόπους και τα Πουλιά, κατ’ εφαρμογή των δύο αντίστοιχων ευρωπαϊκών Οδηγιών όπως αυτές ενσωματώθηκαν στο Ελληνικό Δίκαιο και συνιστούν το δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000.

*** Τα βήματα που ακολουθούνται εν συντομία είναι τα εξής:

‐ Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) για κάθε περιοχή του δικτύου.
‐ Έγκρισή τους ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ και θέσπιση Στόχων Διατήρησης (ΣΔ) με Προεδρικά Διατάγματα (ΠΔ) και με βάση αυτά, Μέτρα Διατήρησης και σχέδια διαχείρισης των προστατευτέων αντικειμένων.
‐ Κάθε έργο ή δραστηριότητα που δύναται να επηρεάσει μια περιοχή που είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000 ή πρόκειται να ενταχθεί σε αυτό, υπόκειται σε Δέουσα Εκτίμηση (ΔΕ) των επιπτώσεών του στο περιβάλλον μέσω Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

4 × three =