mylopotamos-dasikoi-xartes

Με καταπείγουσα επιστολή σε ιδιαιτέρως αυστηρό ύφος, την οποία απέστειλε στην Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες Κυθήρων και Αντικυθήρων, ο δήμαρχος των νησιών, Ευστράτιος Χαρχαλάκης, συντάσσεται πλήρως με τις θέσεις της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας.

Στην επιστολή, ο κ. Χαρχαλάκης υπενθυμίζει τον ρόλο της Επιτροπής Εγχωρίου, ως κατοχυρωμένου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και, ως εκ τούτου, διαχειριστή όλων των μη ιδιωτικών εκτάσεων σε Κύθηρα και Αντικύθηρα, οι οποίες τελούν υπό την κυριότητα του Δήμου, όπως αναφέρει.

Υπογραμμίζει, παράλληλα, την απουσία τεκμηριωμένων επιστημονικών κριτηρίων στην απόρριψη των αντιρρήσεων της Επιτροπής Εγχωρίου για τους δασικούς χάρτες, καλώντας την Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων να απέχει από ενέργειες που παραβιάζουν το κατοχυρωμένο ειδικό καθεστώς της ακίνητης περιουσίας στα νησιά και δίνοντας στην Εγχώριο τον απαραίτητο χρόνο να προετοιμάσει τις αντιρρήσεις της επί των δημοσιευμένων δασικών χαρτών. Επιφυλάσσεται, τέλος, για κάθε νόμιμο δικαίωμα κατά παντός υπευθύνου εκ μέρους του Δήμου.

Ακολουθεί η επιστολή του δημάρχου:

«Προς: Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων
Δασικού Χάρτη νήσου Κυθήρων
Κοιν.:
1. Γενική Διεύθυνση Δασών Α.Δ. Αττικής
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
3. Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων & Αντικυθήρων
4. κ.κ. Βουλευτές Ά Πειραιά και Νήσων
5. κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς

Θέμα: Αίτημα αναβολής.

Σας ενημερώνουμε ότι συντασσόμαστε απόλυτα με την με αρ. πρωτ. Ε15/40/104/09-03-2022 επιστολή της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων, αναφορικά με την χορήγηση αναβολής ικανού διαστήματος (τουλάχιστον 5 μηνών) για την εκδίκαση των αντιρρήσεων επί του δασικού χάρτη των Κυθήρων, που έχουν υποβληθεί από το ως άνω ΝΠΔΔ.

Όπως οφείλετε να γνωρίζετε, το σύνολο των μη ιδιωτικών εκτάσεων στα Κύθηρα και
Αντικύθηρα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κοινόχρηστα κατά την έννοια ΑΚ, δάση,
δασικές και εν γένει χορτολιβαδικές εκτάσεις, βραχονησίδες, αιγιαλός, παραλίες, πλατείες,
κοινόχρηστοι χώροι, κινητή και ακίνητη περιουσία Ιερών Προσκυνημάτων κ.λπ.), ανήκουν
κατά πλήρη, απόλυτη, αδιαφιλονίκητη και αδιαμφισβήτητη κυριότητα στο Δήμο Κυθήρων
και τελούν υπό την υποχρεωτική και αναγκαστική διαχείριση από το ΝΠΔΔ με την
επωνυμία «Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων», δυνάμει
 α) του άρθρου 84 του Ν.1416/84 όπως αυτό αυθεντικά ερμηνεύθηκε κατά το άρθρο 77
του Συντάγματος με το άρθρο 16 παρ. 7 του Ν. 2946/2001,
 β) του Π.Δ. 272/85, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 γ) του άρθρου 62 του Ν.998/1979 όπως ισχύει,
 δ) σωρείας άλλων διατάξεων και δικαστικών αποφάσεων

Για το σύνολο της ανωτέρω ακίνητης περιουσίας ισχύει τεκμήριο κυριότητας υπέρ της
Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας και δεν υφίσταται τεκμήριο κυριότητας του Ελληνικού
Δημοσίου, γεγονός που έχει πολλάκις κριθεί και νομολογιακώς.

Η συλλήβδην απόρριψη των αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών, για τη νήσο Κυθήρων
και τη νήσο Αντικυθήρων, από την Επιτροπή σας, χωρίς εξαντλητικά και απόλυτα
τεκμηριωμένα επιστημονικά κριτήρια, αλλά γενικώς και αορίστως, συνιστά πράξη άκρως
προσβλητική, παράνομη και καταχρηστική και τιμωρείται ποινικά, αστικά και πειθαρχικά
και προφανώς ΔΕΝ γίνεται αποδεκτή.

Ως κύριος της Εγχώριας Περιουσίας, ο Δήμος μας, θα αντιδράσει δυναμικά εξαντλώντας το
πλαίσιο των Νόμων, κατά παντός υπευθύνου, για την ανωτέρω αδιανόητη πρακτική σας,
σύμφωνα με την οποία περισσότερο από το 70% των Κυθήρων και Αντικυθήρων
χαρακτηρίζεται «δασικό», με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τοπική κοινωνία, οικονομία και
αγροτική παραγωγή.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
Κύθηρα, 10-03-2022
Αρ. Πρωτ.:997
Νήσος Κύθηρα – Χώρα – ΤΚ 80100 – Τ: (0030) 27360 31213 – F: (0030) 27360 31919 – Πληροφορίες: Π. Αλεζίδου
URL:www.kythira.gr – E: mayor@kythira.gr

Δυνάμει των ανωτέρω, ΚΑΛΕΙΣΘΕ:
1. Να απέχετε από κάθε πράξη, ενέργεια και παράλειψη, που άμεσα ή έμμεσα
παραβιάζει το συνταγματικώς και νομοθετικώς κατοχυρωμένο ειδικό καθεστώς που
διέπει την ακίνητη περιουσία στα νησιά Κύθηρα και Αντικύθηρα.
2. Να διακόψετε ΑΜΕΣΑ κάθε εξέταση αντιρρήσεων για τις ανωτέρω νήσους, που
διενεργείται από την Επιτροπή σας χωρίς να δίδεται η εύλογη χρονική δυνατότητα
στην Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας να αντικρούσει με στοιχεία, τεκμήρια και
επιχειρήματα τις παντελώς αστοιχείωτες, ατεκμηρίωτες και παράνομες απορρίψεις
σας επί των υποβληθεισών αντιρρήσεων.
3. Να αναβάλλετε κάθε σχετική διαδικασία, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5
μηνών.
4. Να αποστείλετε στην Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας και στο Δήμο Κυθήρων
αναλυτικά επιστημονικά στοιχεία και τεκμήρια, από τα οποία να αποδεικνύεται (και
όχι να εικάζεται με γενικές και αόριστες θέσεις) το νόμιμον της συλλήβδην
απόρριψης των αντιρρήσεων που σας έχουν υποβληθεί για το δασικό χάρτη των
νήσων Κύθηρα και Αντικύθηρα.

Επιφυλασσόμεθα παντός νομίμου δικαιώματός μας και κατά παντός υπευθύνου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ
Μέλος Εθνικής Αντιπροσωπείας στην Επιτροπή των Περιφερειών της ΕΕ (EPP)
Πρόεδρος Δικτύου Δήμων Νήσων Αττικής
Πρόεδρος Επιτροπής Νήσων της ΚΕΔΕ
Μέλος ΔΣ Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) της ΚΕΔΕ»

epistoli-xarxalaki-epitropi-exetasis-antirriseon-dasikoi-xartes

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

9 − 1 =