Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας που αφορά τα κτήρια που στεγάζουν Φορείς του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 12η Ιανουαρίου (αναγράφοντας περσινή ημερομηνία Φ.Ε.Κ. «31 Δεκεμβρίου 2021»).

Με την Υπουργική Απόφαση δίνεται παράταση μέχρι την 31η Μαρτίου 2022 στην προθεσμία του γ’ εδαφίου της παρ.10α του αρ.26 του ν.4067/2012.

Η προθεσμία αφορά «την καταχώριση των στοιχείων των κτηρίων, στα οποία στεγάζονται οι Φορείς της παρ.1 του αρ.14 του ν.4270/2014, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής προσβασιμότητας από τα επιμέρους σημεία αναφοράς για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που κυρώθηκαν με το αρ.1 του ν.4074/2012, όπως αυτά ορίζονται στο αρ.71 του ν.4488/2017.

Επιπλέον, η Απόφαση ορίζει πως με την εμπρόθεσμη, κατά τα ανωτέρω, ολοκλήρωση της καταχώρισης των κτηρίων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, « αναστέλλονται αναδρομικά από την 1.1.2021 και μέχρι την 31.12.2022 οι κυρώσεις της παρ.4 του αρ.26 του ν.4067/2012 ».

Υπενθυμίζουμε ότι στους Φορείς της παρ.1 του αρ.14 του ν.4270/2014 αναγράφεται και ο Υποτομέας ΟΤΑ, που περιλαμβάνει « (αα) τους ΟΤΑ, οι οποίοι αποτελούνται από τους Δήμους (OTA A΄ βαθμού) και τις Περιφέρειες (OTA B΄ βαθμού) και (ββ) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που ανήκουν, ελέγχονται ή χρηματοδοτούνται από τους ΟΤΑ ».

Δείτε την υπουργική απόφαση εδώ:

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

six − 4 =