μητσοτάκης χαρχαλάκης

Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες,

Συμπολίτες, φίλες και φίλοι, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

Το 2022 που σε λίγο τελειώνει ήταν μια χρονιά που τόσο εγώ ως Δήμαρχος όσο και όλοι οι συνεργάτες μου (αιρετοί και προσωπικό του Δήμου) καταβάλλαμε το μέγιστο των προσπαθειών μας προκειμένου να υλοποιήσουμε τα έργα που με τόσο κόπο χρηματοδοτήσαμε, προς όφελος των κατοίκων και δημοτών μας. Μέσα στο έτος που φεύγει, ολοκληρώθηκαν σημαντικά δημοτικά έργα όπως (ενδεικτικά):

 • Νέα δίκτυα ύδρευσης σε διάφορες περιοχές
 • Εκτεταμένες επισκευές στο ΔΣ Χώρας και το Γυμνάσιο
 • Προμήθεια νέου πυροσβεστικού οχήματος
 • Ενεργοποίηση νέων γεωτρήσεων ύδρευσης
 • Ολοκλήρωση οδοποιίας στα Βιαράδικα
 • Ολοκλήρωση γηπέδου στα Βιαράδικα
 • Πρόσβαση ΑμΕΑ στις παραλίες Αγ. Πελαγίας, Διακοφτίου και Παλαιοπόλεως (Seatracks)
 • Νέες αθλητικές εγκαταστάσεις στο Μανιτοχώρι
 • Μνημείο Εθνικής Αντίστασης
 • Συντήρηση Κτηνιατρείου Χώρας
 • Διαμόρφωση αύλειων χώρων Συνεδριακού Κέντρου Φρατσίων
 • Ολοκλήρωση μελετών Ανάπλασης Αβλέμωνα (το έργο χρηματοδοτήθηκε ήδη από το Ταμείο Ανάκαμψης με 4.000.000€)
 • Ολοκλήρωση μελετών Θεάτρου Ποταμού
 • Ολοκλήρωση μελετών Ανάπλασης Χώρας
 • Ολοκλήρωση μελετών Ανάπλασης Ποταμού
 • Μουσείο Μηχανισμού Αντικυθήρων – νέο ΚΕΠ
 • Ολοκλήρωση μελετών Δημοτικού Σφαγείου
 • Ολοκλήρωση και πλήρης αδειοδότηση μελετών Αποχετευτικού Νοτίου Τμήματος Κυθήρων με π/υ 31.000.000€!
 • Ολοκλήρωση μελετών κατολισθητικού φαινομένου στη Γάλανη Αγ. Πελαγίας

Παράλληλα, η Τεχνική μας Υπηρεσία σε συνεργασία με την Περιφέρεια, δημοπράτησε και συμβασιοποίησε πολλά έργα που ήδη εκτελούνται και βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής ή ξεκινούν άμεσα, όπως (ενδεικτικά):

 • Μονάδες αφαλάτωσης σε Αγ. Πελαγία και Διακόφτι
 • Οδός προς Χαλκό
 • Οδός προς Φυρή Άμμο
 • Οδός Ξερουλάκι – Καλαμαύρος
 • Νέες παιδικές χαρές (Μητάτα, Διακόφτι, Λιβάδι, Κάλαμος, Καστρισιάνικα, Λογοθετιάνικα, Κεραμωτό)
 • Γ΄ Φάση συντήρησης δεξαμενών και αντλιοστασίων
 • Οδός προς Βεργωμένο
 • Νέο δίκτυο ύδρευσης Αγ. Πελαγίας
 • Οδός Μόρμορη
 • Ανακαίνιση Επαρχείου
 • Νέα δίκτυα ύδρευσης σε Πιτσινιάνικα και Σταθιάνικα

Τα έργα αυτά, που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ, την Περιφέρεια, το ΦΙΛΟΔΗΜΟ, το ΕΣΠΑ αλλά και ίδιους πόρους του Δήμου μας, εκτελούνται με την επίβλεψη των μηχανικών του Δήμου και της Περιφέρειας, με στόχο την επίλυση σημαντικών προβλημάτων της καθημερινότητας, αλλά και την ενίσχυση των υποδομών που σχετίζονται με τον τουρισμό.

Εντός των επομένων μηνών, υπογράφονται οι συμβάσεις για τα εξής έργα:

 • Νέα γήπεδα σε Ποταμό και Φριλιγκιάνικα
 • Ανάπλαση Ποταμού Αντικυθήρων
 • Νέα δίκτυα ύδρευσης σε Αγριοσυκία και Κάλαμο
 • Αναστήλωση Αστικού Σχολείου Ποταμού

Μέσα στο 2022, ο Δήμος μας έγινε αποδέκτης νέων χρηματοδοτήσεων πολλών εκατομμυρίων ευρώ, από χρηματοδοτικά προγράμματα που υπέβαλε σχετικές μελέτες και προτάσεις. Έτσι, μέσα στο 2023, έχουν προγραμματιστεί οι εξής δημοπρασίες:

 • Ανάπλαση Αβλέμωνα (4.000.000€ από το Ταμείο Ανάκαμψης)
 • Νέες μονάδες αφαλάτωσης σε Παλαιόπολη, Καψάλι και Αντικύθηρα (1.860.000€ από το Πρόγραμμα Τρίτσης)
 • Νέα δίκτυα ύδρευσης μήκους 24 χιλιομέτρων σε όλο το νησί (1.193.000€ από το Πρόγραμμα Τρίτσης)
 • Ανακαίνιση Βιτζαμανείου Σχολής – κτηρίου Α/Τ στη Χώρα (514.000€ από το Πρόγραμμα Τρίτσης)
 • Ανακαίνιση Δημοτικών Ακινήτων ΤΚ Μητάτων (850.000€ από το Πρόγραμμα Τρίτσης)
 • Ηλεκτρικά ποδήλατα (250.000€ από το Υπουργείο Ανάπτυξης)
 • Υπόγειοι Κάδοι (74.000€ από το Πράσινο Ταμείο)
 • Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών μονάδων (100.000€ από το ΠΕΠ Αττικής)
 • Προμήθεια μηχανημάτων έργου (225.000€ από τον Φιλόδημο)

Στον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα 2023, εντάξαμε τοπικά δημοτικά έργα που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους του Δήμου μας, αξιοποιώντας με τον καλλίτερο τρόπο τα χρήματα των δημοτών, όπως (ενδεικτικά):

 • Συντήρηση Γέφυρας Διακοφτίου (ολοκληρωμένη μελέτη από το ΓΕΕΘΑ/ΜΟΜΚΑ – κόστος 100.000€)
 • Οδός Διακοπουλιάνικα – Καραβάς
 • Διαπλάτυνση – ασφαλτόστρωση οδού προς Αγ. Ελέσα
 • Διαγράμμιση οδού Λιμάνι – Αεροδρόμιο
 • Αποκατάσταση οδού στις Αλεξανδράδες
 • Ασφαλτόστρωση οδού στα Κυπριωτιάνικα
 • Αποκατάσταση παραλιακής οδού Πλ. Άμμου
 • Τοιχία αντιστήριξης ΤΚ Λογοθετιανίκων
 • Βελτίωση οδοποιίας σε Λιβάδι, Φατσάδικα και Αλεξανδράδες
 • Τοπικές σκυροδετήσεις δημοτικής οδοποιίας
 • Διαγράμμιση Parking Χώρας
 • Φωτισμός περιφερειακής οδού Χώρας (στροφή Λυκείου)
 • Συντήρηση Δημοτικών Σχολείων Αρωνιαδίκων και Φριλιγκιανίκων
 • Συντήρηση Κοινοτικού Γραφείου Λιβαδίου
 • Ανάπλαση Βρύσης Μητάτων
 • Συντήρηση Τοιχίων, Λιθοδομών και Γεφυριών
 • Διάνοιξη οδών Διακοφτίου
 • Μελέτες ανάπλασης παραλιακού μετώπου Διακοφτίου
 • Νέος βρεφονηπιακός σταθμός στα Λογοθετιάνικα: 300.000€
 • Δημοτική οδοποιία Β΄ Φάση: 1.000.000€ (έχουμε ζητήσει αύξηση πίστωσης στα 2.330.000€)
 • Ανακαίνιση σχολικών μονάδων: 1.300.000€
 • Αντιπλημμυρικά έργα: 750.000€
 • Μελέτες αναβάθμισης κεντρικής οδού Κυθήρων: 60.000€ (έχουμε ζητήσει αύξηση πίστωσης)
 • Ανακαίνιση – επανάχρηση Αγγλικού Σχολείου Κάτω Χώρας Μυλοποτάμου: 225.000€ (έχουμε ζητήσει αύξηση πίστωσης στις 490.000€)

Μέσα στο 2022, το νησί μας βίωση την καλύτερη τουριστική περίοδο των τελευταίων ετών. Η διαφημιστική μας πολιτική απέδωσε τα μέγιστα. Η καθαριότητα ήταν υποδειγματική και τα προβλήματα υδροδότησης ελάχιστα, αναλογικά με τον πρωτοφανή αριθμό των αφίξεων. Για όλα αυτά αλλά και γενικά για την αντιμετώπιση της καθημερινότητας συγχαίρω όλους τους συνεργάτες μου, αιρετούς και εργαζομένους.

Αντιμετωπίσαμε διαφόρων ειδών νομικά θέματα, που όλα αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς από το Νομικό μας Σύμβουλο Αντώνη Σεμιτέκολο. Καταφέραμε με συντονισμένες ενέργειες να άρουμε το δασικό χαρακτήρα του λιμανιού στο Διακόφτι, που μας ταλαιπωρούσε επί χρόνια. Πήραμε τη χρήση και διαχείριση του παλαιού Μετεωρολογικού Σταθμού της Χώρας, που αποτελούσε πολυετή εκκρεμότητα και ξεκινάμε άμεσα τις μελέτες αποκατάστασης και ανάδειξης. Αποδείξαμε ότι το Δημόσιο δεν διαθέτει τίτλο κτήσης (συμβόλαιο) για το Παλαιό Τελωνείο Αγ. Πελαγίας και έτσι σε συνεργασία με την Εγχώριο Περιουσία το καταγράφουμε πλέον στα δημοτικά ακίνητα. Θυμόμαστε όλοι νομίζω για πόσες δεκαετίες συζητιέται η τύχη αυτών των δύο εμβληματικών ακινήτων. Η δική μας Δημοτική Αρχή έλυσε και αυτό το πρόβλημα!

Το Σεπτέμβριο υποδεχθήκαμε στο νησί μας τον Πρόεδρο και της Διοίκηση της ΚΕΔΕ, αλλά και πολλούς Δημάρχους και Αυτοδιοικητικούς από όλη την Ελλάδα και συζητήσαμε τα καυτά προβλήματα της Νησιωτικής Αυτοδιοίκησης, αναζητώντας και αξιώνοντας σοβαρές και υπεύθυνες λύσεις.

Φίλες και φίλοι,

Εκτελούμε το μεγαλύτερο σε έκταση και προϋπολογισμό πρόγραμμα έργων όχι μόνο από συστάσεως Δήμου, αλλά γενικότερα, στο νησί μας. Και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να υποβαθμιστεί, καθώς οι αριθμοί δεν αμφισβητούνται! Αυτά τα έργα, αλλά και όσα έχουμε μελετήσει και ωριμάσει και θα τρέξουν στην επόμενη θητεία μας (π.χ. Σφαγεία, Ανάπλαση Ποταμού, Ανάπλαση Χώρας, Θέατρο, Γάλανη, αναβάθμιση Αμαξοστασίου κ.λπ.), δεν είναι αποτέλεσμα τύχης, αλλά καθημερινής δουλειάς, συνεχών συσκέψεων με τους μηχανικούς και τους τεχνικούς μας συμβούλους, διαρκών δικών μου συναντήσεων με στελέχη της Κυβέρνησης και των χρηματοδοτικών θεσμών, καθημερινής εργώδους προσπάθειας με στόχο να φέρουμε στο νησί μας όσο το δυνατόν περισσότερες χρηματοδοτήσεις και έργα.

Το 2023, όμως, θα βρει το Δήμο μας με ακόμα λιγότερο προσωπικό στις διοικητικές του υπηρεσίες. Ο επί χρόνια Προϊστάμενος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Γιώργος Κασιμάτης συνταξιοδοτείται μετά από 40 χρόνια ευδόκιμης δημόσιας υπηρεσίας (Εγχώριος, Κοινότητα Κυθήρων, Δήμος) και του απευθύνω δημόσια τις θερμότατες ευχαριστίες μου για όλα όσα προσέφερε στο νησί μας. Η κομβική θέση του Προϊσταμένου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών θα ανατεθεί στην κα. Πολυξένη Αλεζίδου αλλά αν το Υπουργείο Εσωτερικών δεν εγκρίνει νέες προσλήψεις διοικητικών, ο Δήμος μας (όπως και πολλοί νησιωτικοί Δήμοι) θα αντιμετωπίσει σοβαρότατο πρόβλημα λειτουργίας μέσα στους επόμενους μήνες. Ωστόσο, η Τεχνική μας Υπηρεσία θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, καθώς μέσα στο επόμενο δίμηνο θα γίνει η πρόσληψη 2 μονίμων υπαλλήλων (Αρχιτέκτων και Πολ. Μηχανικός) από την προκήρυξη 13Κ/2021. Πάντως και το 2022, οι αιρετοί του Δήμου μας (Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι) συνέχισαν να ασκούν και αμιγώς διοικητικά (υπαλληλικά) καθήκοντα, κάτι που τους αποσπά από τον αμιγώς πολιτικό και αναπτυξιακό τους ρόλο. Και αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα όλων των μικρών Δήμων που το Κράτος γνωρίζει χωρίς να επιλύει.

Δυστυχώς, το 2022 σημαδεύτηκε και από τραγικό γεγονός του ναυαγίου των μεταναστών στο Διακόφτι. Ας ευχηθούμε να σταματήσει ο ξεριζωμός των ανθρώπων αυτών από τις πατρίδες τους και η Διεθνής Κοινότητα να σκύψει πάνω στο μεταναστευτικό, δίνοντας ουσιαστικές λύσεις ανθρωπιάς.

Κλείνοντας αυτό τον σύντομο απολογισμό (προφανώς για να αναφέρω όλα τα έργα και τις δράσεις μας χρειάζομαι πολλές σελίδες), θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου: Αντιδημάρχους, Πρόεδρο ΔΣ, Προέδρους Νομικών Προσώπων, δημοτικούς συμβούλους, τοπικούς προέδρους, Γενική Γραμματέα, εργαζομένους, εξωτερικούς συνεργάτες και συμβούλους, που και κατά το 2022 υπερέβαλαν εαυτούς, ανεχόμενοι ευγενώς την εκ μέρους μου διαρκή (και πολλές φορές υπερβολική) πίεση προς επίλυση προβλημάτων και με στόχο την εκτέλεση έργων για τους πολίτες. Κυρίως θέλω να ευχαριστήσω τη σύζυγό μου Αγγελική και την οικογένειά μου, για την υπομονή και συμπαράστασή τους όλα αυτά τα χρόνια.

Δεσμεύομαι ότι και το 2023 αλλά και τα επόμενα χρόνια, θα είναι χρονιές δημιουργίας, έργων, νέων χρηματοδοτήσεων για το Δήμο μας και φυσικά θα είναι η περίοδος όπου αναμένουμε από την Κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το δημογραφικό των νησιών και το τεράστιο πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού, όπως εξάλλου ανέφερα και ενώπιον του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στη σύσκεψή του με τους Δημάρχους των νησιών, στο Μέγαρο Μαξίμου, στις 15-06-2022. Αυτό είναι το μεγάλο μας στοίχημα για τα επόμενα χρόνια, που μαζί με τους συνεργάτες μου (τωρινούς και νέους) δεσμεύομαι να προτάξουμε.

Καλή νέα χρονιά σε καθεμιά και καθένα σας ξεχωριστά!

Στράτος Χαρχαλάκης

Δήμαρχος

blank

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

5 × one =