Το ανανεωμένο Κυθήρων επισκέφθηκε σήμερα ο Δήμαρχος Κυθήρων Ευστράτιος Χαρχαλάκης. Το Κυθήρων μεταστεγάστηκε στο Δημοτικό Μέγαρο Ποταμού από το Νοέμβριο του 2022. Ο δήμαρχος μετά την επίσκεψή του προέβη σε μία εκτενή δήλωση, μέσω ανάρτησής του, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για το νέο χώρο. Στη συνέχεια κατέκρινε τον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, δημοτικό σύμβουλο Νίκο Μαγουλά για τις μομφές του σχετικά με το έργο και τοποθετήθηκε διεξοδικά σε όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν μέσα από την κριτική που δέχθηκε η συμπολίτευση στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπεραμύνθηκε των διαδικασιών δημιουργίας του νέου ΚΕΠ, επικαλούμενος την πλήρη διαφάνεια. Στην ανάρτησή του επισυνάπτει σχετικά παραστατικά δαπανών για την δημιουργία του ΚΕΠ. Σημειώνεται ότι στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ ο κ. Μαγουλάς ανήγειρε ζητήματα για αναθέσεις του Δημάρχου σε παραταξιακούς φίλους του Δημάρχου, οι οποίες εκδόθηκαν μετά την ολοκλήρωση του έργου του ΚΕΠ. Διαβάστε αναλυτικά την δήλωση του Δημάρχου Κυθήρων:

ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΣ ΚΕΠ!

Επισκέφθηκα σήμερα το νέο μας στον Ποταμό! Είναι πράγματι εντυπωσιακό! Είναι ένα στολίδι για όλο το νησί! Με τη Μόνιμη Έκθεση του Λειτουργικού Μοντέλου του Μηχανισμού των Αντικυθήρων που στεγάζεται στον ίδιο χώρο, ο Ποταμός θα αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων επισκεπτών για ακόμα έναν λόγο.

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του ΔΣ, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Νίκος Μαγουλάς, ανέφερε διαφόρων ειδών ανυπόστατες μομφές για το έργο του νέου ΚΕΠ. Βέβαια, αν ο κ. Μαγουλάς παρίστατο σε όλες τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, ίσως να είχε λιγότερες απορίες και να παραπλανούσε λιγότερο την κοινή γνώμη. Αντιλαμβάνομαι ωστόσο, ότι, 12 μήνες πριν τις δημοτικές εκλογές, κάποιοι αναζητούν σανίδα πολιτικής επιβίωσης και πολιτικό αφήγημα.

Ας δούμε λοιπόν ποια είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ:

  1. Όταν η Εθνική Τράπεζα εγκατέλειψε το ακίνητο, το 2019, ο χώρος του ισογείου παραδόθηκε στο Δήμο μας σε κατάσταση πλήρους εγκατάλειψης. Πεπαλαιωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που δεν είχαν συντηρηθεί ποτέ, βαριές σιδερένιες ειδικές κατασκευές που η Τράπεζα είχε τοποθετήσει (π.χ. για το χρηματοκιβώτιο και το ΑΤΜ) αλλά δεν φρόντισε να απομακρύνει, παντελής έλλειψη κτιριακής συντήρησης. Υπάρχουν πολλές φωτογραφίες και φυσικά πολλές μαρτυρίες για το πώς ακριβώς μας άφησε η ΕΤΕ τον χώρο. Η Δημοτική Αρχή όφειλε να προβεί σε όλες τις απαραίτητες δαπάνες για την αποκατάσταση του χώρου και να τον αξιοποιήσει επ΄ ωφελεία του Δήμου και των δημοτών του.

  2. Με την με αρ. 136/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΑΜΤΩΛΨ-ΜΟΔ), στη λήψη της οποίας ΔΕΝ συμμετείχε ο κ. Μαγουλάς, εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης για το έργο «Εκθεσιακός χώρος για τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων», το οποίο η δική μας Δημοτική Αρχή ενέταξε στο πρόγραμμα LEADER με ποσόν 44.320€ με το ΦΠΑ (καθαρό ποσό 35.741€). Το έργο δημοπρατήθηκε με τις διαδικασίες του Ν.4412/2016 και η ανάδοχος εταιρεία TETRAGON το υλοποίησε υποδειγματικά. Στο ποσό αυτό, με βάση τη μελέτη και την απόφαση ένταξης στο LEADER περιλαμβάνονται τα εξής (ενδεικτικά): μελέτη τεκμηρίωσης και οργάνωσης του υλικού της έκθεσης, σχεδιασμός χωροθέτησης, κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση του περιεχομένου του πολυχώρου (π.χ. γραφιστική επεξεργασία, σκηνογραφικά υλικά, φωτισμός και οπτικοακουστικά μέσα, εκτυπώσεις, banners, φυλλάδιο, πινακίδες κ.λπ.), η γυψοσανίδα για τον διαχωρισμό της έκθεσης από το νέο και οι συνοδές οικοδομικές εργασίες, η διαμόρφωση του WC των ΑμΕΑ, μεταφορές και εγκαταστάσεις κ.λπ.

  3. Στη συνέχεια ο Δήμος μας προχώρησε στις μελέτες για την ανακαίνιση των υπολοίπων χώρων του ισογείου του Δημοτικού Μεγάρου Ποταμού, προκειμένου να μεταφερθεί και να λειτουργήσει εκεί το νέο ΚΕΠ: 2 τουαλέτες (πλέον του WC ΑμΕΑ, κουζίνα, αποθήκη, ανακαινίσεις, πλήρεις νέες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψευδοροφές, βαψίματα, ειδικό βιομηχανικό δάπεδο, φωτοκύτταρα, θυροτηλεόραση κ.λπ. Για το λόγο αυτό έγιναν 2 διακριτές αναθέσεις (οι σχετικοί Κωδικοί εντάχθηκαν στον Προϋπολογισμό του 2022 τον οποίο υπερψήφισε και ο κ. Μαγουλάς με την παράταξή του) ως εξής: 14.970€ για νέες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (συνολικά 15 άρθρα) και 23.975,79€ για τις οικοδομικές εργασίες (συνολικά 27 άρθρα). Οι μελέτες έχουν συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες του άρθρου 118 του Ν.4412 και τα πάντα είναι αναρτημένα στη Διαύγεια και το ΕΣΗΔΗΣ. Όλα αναρτημένα, καμία σκιά!

  4. ΜΕΤΑ την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης, που πραγματοποιήθηκαν με ίδια έσοδα του Δήμου, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εξέδωσε πρόσκληση χρηματοδότησης για τους Δήμους της Χώρας με αντικείμενο την ανακαίνιση όλων των ΚΕΠ! Ο Δήμος μας όμως είχε ήδη ανακαινίσει τον χώρο με δικές του δαπάνες. Έτσι, αποδεχθήκαμε την αναλογούσα χρηματοδότηση και είμαστε σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε αυτή να μας αποδοθεί συμψηφιστικά για τις δαπάνες που έχουμε ήδη διενεργήσει. Καμία σύνδεση λοιπόν των χρημάτων που δικαιούμαστε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τις αναθέσεις που έχουμε ήδη ολοκληρώσει για
    το νέο ΚΕΠ.

  5. Επιπλέον, ο Νόμος ΠΟΥΘΕΝΑ δεν αναφέρει ότι «οι σύζυγοι υποψηφίων δημοτικών συμβούλων που δεν έχουν εκλεγεί» απαγορεύεται να συναλλάσσονται με τους Δήμους! Αυτό είναι ακόμα ένα από τα άπειρα αποκυήματα της φαντασίας του κ. Μαγουλά, που έχουμε συνηθίσει να ακούμε τα τελευταία 3 χρόνια. Αντίθετα, ο Ν.3852/2010, άρθρο 14, ορίζει με σαφήνεια ότι οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Σύμβουλοι των Κοινοτήτων δεν μπορούν να εκλεγούν (κώλυμα εκλογιμότητας) όταν οι ίδιοι (και όχι οι συγγενείς τους!) συνδέονται με τον οικείο Δήμο ή τα νομικά του πρόσωπα με σύμβαση προμήθειας, έργου ή υπηρεσίας αξίας άνω των 5.000€ ετησίως. Και φυσικά αυτό αφορά τους ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΥΣ δημοτικούς άρχοντες και ΟΧΙ τους υποψήφιους γενικά που δεν εξελέγησαν! Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή των αναδόχων των απευθείας αναθέσεων, αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του αναθέτοντος οργάνου και όχι του επικεφαλής μιας δημοτικής παράταξης. Εάν αποδεχθούμε την άποψη του κ. Μαγουλά, τότε αυτομάτως αποκλείονται από κάθε συνεργασία με το Δήμο δεκάδες επαγγελματίες, επιτηδευματίες και προμηθευτές που έχουν συγγενική σχέση με συμπολίτες μας που υπήρξαν υποψήφιοι στις εκλογές και δεν έχουν εκλεγεί! Καμία απολύτως λογική!

  6. Τέλος, δεδομένου ότι στις περιπτώσεις μιας απλής ανάθεσης, η τυπική διαδικασία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού έχει αποδεικτική μόνο ισχύ, ενώ η κατ’ ουσία σύναψη της σύμβασης θεωρείται ότι έχει συντελεστεί από την κοινοποίηση της ανάθεσης στον εκάστοτε οικονομικό φορέα, επισημαίνεται πως τυχόν χρονικές ανακολουθίες, οι οποίες ενδέχεται να παρουσιαστούν και οι οποίες μπορεί να οφείλονται σε διάφορες αιτίες, όπως φόρτος της υπηρεσίας, μειωμένο προσωπικό, μη έγκαιρη συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών κ.λπ., δεν δύνανται να επηρεάσουν τη νομιμότητα της διαδικασίας, εφόσον φυσικά τηρούνται οι λοιπές ουσιαστικές προϋποθέσεις του Ν.4412/2016.

Επισκεφθείτε το νέο μας ΚΕΠ!
Αξίζει!

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ