stop-sta-aiolika

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα σχέδιο δράσης για τη στήριξη του ευρωπαϊκού κλάδου αιολικής ενέργειας, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ΕΕ που συμφωνήθηκε πρόσφατα για διπλασιασμό του μεριδίου της αιολικής ενέργειας στην κατανάλωση στην ΕΕ στο 42,5% έως το 2030.

Η Επιτροπή φιλοδοξεί οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να φτάσουν ακόμα πιο πάνω, στο 45% της κατανάλωσης έως το 2030 και γι’ αυτό θα χρειαστεί «τεράστια ενίσχυση της εγκατεστημένης αιολικής ισχύος με αναμενόμενη αύξηση από 204 GW το 2022 σε πάνω από 500 GW το 2030», τονίζει η ίδια.

Το σχέδιο της Επιτροπής προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ταχύτερη αδειοδότηση εγκατάστασης αιολικών πάρκων. Το 2022 προστέθηκαν εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας ισχύος 16 GW, επίδοση που συνιστά ρεκόρ και αύξηση κατά 47% σε σύγκριση με το 2021. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλότερο από τα 37 GW/έτος που απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για το 2030 όσον αφορά την ανανεώσιμη ενέργεια. Η Επιτροπή δρομολογεί την πρωτοβουλία «Accele-RES» με τα κράτη μέλη για να διασφαλίσει την ταχεία εφαρμογή των αναθεωρημένων κανόνων της ΕΕ για την ανανεώσιμη ενέργεια, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και στην τεχνική βοήθεια προς τα κράτη μέλη.

Επιπλέον, με βάση την προτεινόμενη πράξη για τη βιομηχανία των μηδενικών καθαρών εκπομπών και τη μεταρρύθμιση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η Επιτροπή θα στηρίξει τα κράτη μέλη στη βελτίωση των δημοπρασιών με καλά σχεδιασμένα και αντικειμενικά κριτήρια που ανταμείβουν τον εξοπλισμό υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και διασφαλίζουν την πλήρη και έγκαιρη υλοποίηση των έργων επικινδυνότητας κυβερνοασφάλειας.

Για να επιταχυνθούν οι επενδύσεις και η χρηματοδότηση για την παραγωγή αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη, η Επιτροπή θα διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ, ιδίως μέσω του Ταμείου Καινοτομίας, ενώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) θα διαθέσει εγγυήσεις ελαχιστοποίησης των κινδύνων. Η Επιτροπή ενθαρρύνει επίσης τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως την ευελιξία που παρέχει το τροποποιημένο προσωρινό πλαίσιο κρίσης και μετάβασης για τις κρατικές ενισχύσεις με σκοπό τη στήριξη της παραγωγής ανεμογεννητριών στην ΕΕ.

Για να διασφαλιστεί ότι ο τομέας της αιολικής ενέργειας μπορεί να λειτουργεί με ισότιμους όρους ανταγωνισμού, η Επιτροπή παρακολουθεί στενά πιθανές αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που ωφελούν ξένους παραγωγούς ανεμογεννητριών και θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί εμπορικές συμφωνίες για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε ξένες αγορές, προωθώντας παράλληλα την έγκριση ενωσιακών και διεθνών προτύπων για τον τομέα.

Τέλος, το νέο όραμα της Επιτροπής είναι η επιτάχυνση της εγκατάστασης υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, η οποία αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια κατά τα επόμενα έτη. Με βάση τη στρατηγική του 2020 για τις υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα κράτη μέλη συμφώνησαν πρόσφατα φιλόδοξους νέους στόχους για την παραγωγή υπεράκτιας ανανεώσιμης ενέργειας έως το 2050, με ενδιάμεσους στόχους έως το 2030 και το 2040 για καθεμία από τις πέντε θαλάσσιες λεκάνες της ΕΕ. Το 2022, η σωρευτική υπεράκτια εγκατεστημένη ισχύς της ΕΕ-27 ανήλθε σε 16,3 GW. Αυτό σημαίνει ότι για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των 111 GW για τα οποία δεσμεύτηκαν τα κράτη μέλη και της ισχύος του 2022, πρέπει να εγκαθιστούμε σχεδόν 12 GW/έτος κατά μέσο όρο, δηλαδή 10 φορές περισσότερο από τα νέα 1,2 GW που εγκαταστάθηκαν πέρυσι. Γι’ αυτόν τον λόγο, η Επιτροπή διπλασιάζει τις προσπάθειές της για τη στήριξη ειδικά του τομέα των υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, Μάρος Σέβκοβιτς δήλωσε: «Η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να πετύχει χωρίς ισχυρή βιομηχανική βάση. Πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε όλοι οι τομείς να μπορούν να λειτουργούν σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον που τους επιτρέπει να συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων μας για το κλίμα και την ενέργεια. Η δέσμη αυτή θα βοηθήσει τον ευρωπαϊκό τομέα της αιολικής ενέργειας να αναπτυχθεί στην Ευρώπη και να ανταγωνιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο, περιορίζοντας έτσι τις εξαρτήσεις από εξωτερικούς προμηθευτές και δημιουργώντας πράσινες θέσεις εργασίας για τους εργαζόμενους.»

blank

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

19 − eighteen =