Το ΑΣΕΠ γνωστοποίησε στις 24 Δεκεμβρίου ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 13K/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ (1468) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου και στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Στην εν λόγω προκήρυξη έχουν συμπεριληφθεί και οι 2 θέσεις μόνιμου προσωπικού του Δήμου Κυθήρων, σύμφωνα με την περσινή κατανομή επί υπουργίας κ. Π. Θεοδωρικάκου:
1. Κωδ. Θέσης 806, ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
2. Κωδ. Θέσης 1419, ΠΕ12.01 Πολιτικών Μηχανικών

Είναι η 2η φορά από την ίδρυση του Δήμου το 1998, που θα διενεργηθούν προσλήψεις μόνιμου επιστημονικού προσωπικού στο Δήμο Κυθήρων, μετά την πρόσληψη 3 νέων υπαλλήλων με την προκήρυξη 10Κ/2018 (Μηχανολόγος, Χημικός Μηχανικός και Διοικητικός).

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Κυθήρων Ευστράτιος Χαρχαλάκης αναφέρει:

Ο Δήμος μας έχει ζητήσει επιπλέον από το 2017 την μόνιμη πρόσληψη 10 υπαλλήλων ανταποδοτικών υπηρεσιών (καθαριότητα, ύδρευση, φωτισμός κ.λπ.) με την περιβόητη διαδικασία της προκήρυξης 3Κ που απέκλεισε δυστυχώς 43 Δήμους αλλά και 5 μόνιμες προσλήψεις διοικητικών και οικονομικών ειδικοτήτων, προκειμένου να μπορεί να λειτουργήσει επαρκώς, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τον τεράστιο όγκο εργασίας λόγω των πολλών χρηματοδοτημένων έργων με συνολικό π/υ σχεδόν 40 εκατομμυρίων ευρώ, αφετέρου τις επικείμενες συνταξιοδοτήσεις υπαλλήλων, συνεπεία των οποίων θα προκληθεί τρομακτικό πρόβλημα λειτουργίας.

Δείτε τον πίνακα με την κατανομή των 1468 θέσεων της προκήρυξης 13Κ/2021

theseis

Σχολιάστε!