p-k-kythiron-gine-ki-esi-ethelontis-pyrosvestis

Ανακοίνωση εξέδωσε το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κυθήρων, με την οποία γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους τα διαδικαστικά που θα πρέπει να ακολουθήσουν, προκειμένου να ενταχθούν στους κόλπους του ως εθελοντές πυροσβέστες. Παράλληλα, παρέχει πληροφορίες για την εκπαίδευση, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση.

«ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ.ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΗΣΙ ΣΟΥ ΣΕ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Για πληροφορίες στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κυθήρων τηλέφωνο 2736 0 34376

Την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη μπορούν να αποκτήσουν Έλληνες πολίτες, καθώς και πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία, και έχουν ηλικία 18-55 ετών.

Οι εθελοντές πυροσβέστες διακρίνονται, ανάλογα με τα προσόντα τους, στις εξής δύο κατηγορίες προσωπικού:

α) μάχιμοι εθελοντές πυροσβέστες και

β) οδηγοί-χειριστές πυροσβεστικών οχημάτων – μηχανημάτων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη υποβάλλουν στo Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κυθήρων,την σχετική αίτηση η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (Χορηγείται από την Υπηρεσία)

2. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας.

3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή, ελλείψει αυτού, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των σελίδων διαβατηρίου στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου – υποψήφιου εθελοντή. Σε περίπτωση που στοιχεία του ως άνω δελτίου έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.

4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, σε ισχύ, πολιτικής άδειας οδήγησης Β΄ κατηγορίας και άνω (για τους υποψήφιους που επιθυμούν να ενταχθούν στην κατηγορία οδηγών χειριστών πυροσβεστικών οχημάτων – μηχανημάτων).

6. Επικυρωμένο έγγραφο (βεβαίωση) απόδοσης αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) ή εκκαθαριστικό σημείωμα αρμόδιας ΔΟΥ.

7α. Ιατρική γνωμάτευση από παθολόγο, καρδιολόγο και ψυχίατρο Κρατικού Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας. Σε ειδικές περιπτώσεις (απομακρυσμένες περιοχές ή νησιά που δεν διαθετουν Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας ή κάποια απο τις ειδικότητες, οι γνωματεύσεις μπορεί να είναι και από Ιατρούς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ.

7β. Για όσους επιθυμούν να ενταχθούν στην κατηγορία οδηγών – χειριστών πυροσβεστικών οχημάτων – μηχανημάτων απαιτείται και βεβαίωση και από οφθαλμίατρο Κρατικού Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας.

8. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Ν.4029/2011 (Α΄ 245) κωλύματα.

9. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι: α) δεν ανήκουν στο μόνιμο εν ενεργεία πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και β) δεν έχουν την ιδιότητα του πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης.

10. Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων εθελοντών πυροσβεστών στις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, αυτές θα προβαίνουν αυτεπαγγέλτως σε αναζήτηση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου (για δικαστική χρήση)

Επιπρόσθετα για τους πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι:

α) διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία και β) ότι ομιλούν και γράφουν την ελληνική γλώσσα, όπως αυτή η ικανότητα πιστοποιείται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (παρ. 1 άρθρου 10 Ν.2413/1996), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας τουλάχιστον Β΄ Επιπέδου ή με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

Κάθε χρόνο πραγματοποιείται μία εκπαιδευτική σειρά που ξεκινά το 1ο δεκαήμερο του Νοεμβρίου και λήγει το 1ο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στην κατά τόπους Πυροσβεστική Υπηρεσία που επιθυμεί να υπηρετήσει από την 1η Ιουλίου έως την 30η Σεπτεμβρίου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η βασική εκπαίδευση των υποψήφιων εθελοντών πυροσβεστών πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της οικείας επαγγελματικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή σε άλλο κατάλληλο χώρο. Το πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης έχει διάρκεια 120 ώρες και περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση. Οι ώρες αυτές διαμοιράζονται μέσα στην εκπαιδευτική περίοδο ύστερα από συνενόηση των εκπαιδευτών με τους εκπαιδευόμενους.

Η Θεωρητική Εκπαίδευση περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

· Πυροσβεστική Νομοθεσία

· Πυροσβεστική Τέχνη – Κανονισμός Ασκήσεων

· Δασικές Πυρκαγιές

· Διασώσεις, Πυροσβεστικά Οχήματα

· Κανόνες Επικοινωνίας

· Πρώτες Βοήθειες

Η Πρακτική Εκπαίδευση περιλαμβάνει τα εξής αντικείμενα:

· Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός

· Αναπνευστικές συσκευές

· Στολές προστασίας

· Πυροσβεστικά οχήματα

· Φορητές αντλίες

· Εγκαταστάσεις ύδατος – Εγκαταστάσεις προσβολής

· Κλίμακες, Κάλοι διάσωσης

· Βοηθητικά πυροσβεστικά εργαλεία

· Συσκευές κοπής

· Φορητοί πυροσβεστήρες – μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα

· Διασωστικά οχήματα, εργαλεία και μέσα

· Ασύρματες επικοινωνίες

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι υποψήφιοι εθελοντές πυροσβέστες υποβάλλονται σε γραπτή και πρακτική εξέταση. Η αξιολόγηση της θεωρητικής εκπαίδευσης πραγματοποιείται με το σύστημα της γραπτής εξέτασης μέσω ερωτηματολογίου 40 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής που καλύπτει όλη τη διδαχθείσα ύλη, διάρκειας 60 λεπτών. Σε κάθε ερώτηση δίδεται στον εξεταζόμενο, η επιλογή μεταξύ τεσσάρων πιθανών επιλογών (α), (β), (γ) και (δ). Σωστή θεωρείται μία και μόνη απάντηση, ενώ επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τουλάχιστον 20 σωστές απαντήσεις. Στην πρακτική εξέταση ο υποψήφιος αξιολογείται με κλίμακα βαθμολόγησης από 0-20. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που έχει συγκεντρώσει βαθμολογία 10 και άνω. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος αποτύχει στη θεωρητική ή/και πρακτική εξέταση, δύναται να επαναλάβει την ανωτέρω διαδικασία αξιολόγησης της θεωρητικής ή/και πρακτικής εκπαίδευσης αντίστοιχα, σε χρονικό διάστημα εντός δύο μηνών και για μία μόνο φορά.

Στους επιτυχόντες στη θεωρητική και πρακτική εξέταση χορηγείται πιστοποίηση εκπαίδευσης Εθελοντή Πυροσβέστη. Ακολούθως εγγράφονται στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντών Πυροσβεστών, παραλαμβάνουν το Ειδικό Δελτίο Εθελοντή Πυροσβέστη και αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους στις Επαγγελματικές και Εθελοντικές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

15 − twelve =